Befruktning med könsceller utanför kroppen får enligt lagen bara ske på universitetskliniker.
Befruktning med könsceller utanför kroppen får enligt lagen bara ske på universitetskliniker.

En lucka i lagen gör att privata kliniker inte får göra IVF-behandlingar med donerade spermier. Men trots att Socialstyrelsen föreslog en lagändring för nästan två år sedan har ingenting hänt, kan Metro nu berätta.

På universitetskliniker har provrörsbefruktning med donerade spermier varit tillåtet sedan 2003. Men på andra kliniker får enligt lagen bara insemination – och inte provrörsbefruktning – med donerade spermier ske.

Att lagen skiljer sig åt mellan universitetskliniker och andra kliniker har ställts på sin spets efter lagändringen 1 april 2016 när ensamstående kvinnor fick samma rätt till assisterad befruktning som par.

Som Metro tidigare berättat om är det långa köer hos flera av landstingen. Det har gjort att hundratals ensamstående kvinnor sökt sig till privata kliniker och valt att betalat sin utredning och behandling själva.

Men för dem som behöver hjälp med provrörsbefruktning, eller så kallad IVF-behandling, är möjligheten att få den behandlingen på en privat klinik stängd.

På regeringens uppdrag har Socialstyrelsen gjort en utredning av den nuvarande lagstiftningen och lade i februari 2016 fram ett förslag om att den borde ändras.

– Vi såg ingen skillnad i förlossningsutfall och komplikationer mellan dem som gått hos andra kliniker jämfört med dem som gick på universitetssjukhus. Vi såg ingen anledning att inte tillåta andra kliniker att också få utföra befruktningar utanför kroppen med donerade könsceller, säger Anastasia Nyman, docent i epidemiologi och utredare på Socialstyrelsen.

LÄS MER: Så långa är köerna för ensamstående som vill skaffa barn – i region för region

Ameli Norling, patientområdeschef för gynekologi och reproduktionsmedicin på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm och Anastasia Nyman, utredare på Socialstyrelsen.

Flera privata kliniker som Metro har varit i kontakt med är starkt kritiska till den nuvarande lagen.

– Jag tycker att det är helt obegripligt. Nu när privata enheter som har tillstånd får göra donatorsinsemination vore den logiska följden att vi även får hjälpa patienterna med donator-IVF. Det vore betydligt mer effektivt. Jag förstår inte vari skillnaden ligger: det är ju samma spermier, säger Thomas Brodin, läkare på privata Carl von Linnékliniken i Uppsala.

Camilla Stenfelt är verksamhetschef på Fertilitetscentrum Stockholm och har i flera år jobbat för en lagändring.

– Det är orättvist att alla som har egna könsceller kan få göra privata IVF-behandlingar men inte de som behöver donerade könsceller.

Men en del av universitetssjukhusen är mer tveksamma till en lagändring. Ameli Norling är patientområdeschef för gynekologi och reproduktionsmedicin på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm:

– Jag tycker att lagen är väldigt klok och bra skriven. Det är en säkerhetsfråga. Det är inte det att jag misstror de privata, men lagen är skriven på det sättet och jag tycker att lagen är bra. Men om man kommer fram till att det är lämpligt att ändra lagen så kommer vi självklart att agera efter det, säger hon.

Det finns dock i nuläget en privat klinik, IVF Umeå som får göra IVF-behandlingar med donerade spermier, bland annat tack vare sitt samarbete med kvinnokliniken på universitetssjukhuset i Umeå.

Det gör att ensamstående kvinnor från hela landet söker sig till Umeå för just privatfinansierad IVF-behandling. Kliniken har dock upp till 6 månaders kö.

– Vi har ett starkt tryck på behandlingar hos oss eftersom vi är det enda alternativet vid privatfinansierad spermiedonationsbehandling som kräver IVF och äggdonationsbehandling, säger Nils-Gunnar Solensten, medicinskt ledningsansvarige läkare vid IVF-kliniken i Umeå.

Trots att Socialstyrelsens förslag på en lagändring presenterades för snart två år sedan har alltså ännu ingenting hänt. Socialminister Annika Stranhäll meddelar via mejl att Socialdepartementet arbetar med frågan och hoppas kunna återkomma kring den inom kort.

Men kritikerna tycker att det har tagit för lång tid.

– Förslaget ligger väl där i någon dammig hög och ingen tar i det, säger Camilla Stenfelt på Fertilitetscentrum Stockholm.

Sofia Kuno, ordförande för föreningen Femmis, Föreningen för frivilligt ensamstående föräldrar med donation, vill också se en lagändring.

– Det borde inte vara några problem att ändra den här lagen. Vi vill se lite handlingskraft och att man faktiskt lägger fram ett sådant förslag. Det skulle korta landstingens köer och göra så att patienterna får närmare till behandlande läkare, till skillnad från om de gör det i ett annat land, säger hon.

LÄS MER: Johanna, 36, står i en fyra år lång kö för att bli mamma

Så ser lagen ut i dag:

Lagen om genetisk integritet 7 kapitlet 4 §

”Befruktning av ägg från en kvinna, i vars kropp ägget ska införas, med spermier från kvinnans make eller sambo får inte utan tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg utföras annat än vid offentligt finansierade sjukhus. Detta gäller också införande av ägget i kvinnans kropp.

Kommer ägget inte från kvinnan eller spermien inte från kvinnans make eller sambo får befruktning och införande av ägg ske endast vid de sjukhus som upplåtit enhet för utbildning av läkare enligt avtal mellan de universitet som bedriver läkarutbildning och berörda landsting.”

Olika typer av assisterad befruktning

Insemination: Spermier injicieras direkt i kvinnans livmoder.

IVF: Spermier och ägg förs samman i ett provrör utanför kroppen.

ICSI: En spermie först in manuellt till ett ägg. Efter några dagar förs embryot in i kvinnans livmoder.

Källa: Socialstyrelsen.

Det ska landstingen erbjuda:

SKL har beslutat om rekommenderade riktlinjer för assisterad befruktning. Där står det att:

– Behandlingen ska starta innan kvinnans 40-årsdag. Frysta embryon kan återföras fram till den behandlade kvinnans 45-årsdag.

– Kvinnan ska inte vara under 25 år gammal.

– Landstinget erbjuder tre IVF-behandlingar eller sex inseminationer med donerade spermier.

– Landstingsfinansierad assisterad befruktning endast ska erbjudas kvinnor som inte sedan tidigare är registrerade vårdnadshavare till något barn.

– Vårdgarantin innebär att utredningsfasen ska påbörjas inom tre månader från första kontakt. Men om en behandling är beroende av donation av ägg eller spermier startar vårdgarantins tidsgränser är dessa finns på plats.

Källa: SKL

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset