REPLIK: Djurrättsalliansens och Djurens rätts uttalade mål är det helt veganska samhället, där djur, för att citera debattören Klara Spidlova (Metro 5/10), ”inte behandlas som varor”. Därför har vi bara det senaste året sett debattartiklar och reportage i denna tidning, där bland annat dessa organisationer vill förbjuda allt ifrån ullkläder, mjölk och ägg till jakt och kräftfiske. Det är en åsikt som måste respekteras, även om de allra flesta av oss inte företräder den utan menar att vi kan använda oss djur, men har en skyldighet att behandla dem väl.

► LÄS MER: "Djur plågas till döds varje dag – säg nej till päls"

Men när ilskan tar överhanden och man vänder ryggen åt fakta till förmån för känslor, då blir det tyvärr inte bara väldigt högljutt utan ofta också helt fel. Det är mycket allvarligt att skribenten, utan förankring i verkligheten, anklagar välskötta näringar för ”djurplågeri” och påstår att ”varken Jordbruksverket eller Länsstyrelsen [har] någon övergripande kontroll över pälsverksamheten”. Det är ett anmärkningsvärt påstående som måste bemötas med korrekta fakta, inte minst som svensk minknäring har bättre djurvälfärdsvärden än någon annan jämförbar näring.

• Utöver Länsstyrelsens oanmälda kontroller, besöker veterinärer minst en gång per kvartal alla Svensk minks gårdar. Resultaten av dessa kontroller, som sammanställs av oberoende myndigheter, visar att 99,9 procent av alla djur är friska och välmående.

• Oberoende etologkontroller (etologi = läran om djurs beteende, reds anm) på alla svenska gårdar, visar att ”den boendemiljö som de allra flesta svenska minkar föds upp i, förmodligen inte ger upphov till stereotypier” (Olofsson, 2013).

• Mer än 98 procent av de svenska gårdsminkarna har i temperamentstest befunnits vara lugna och harmoniska djur utan beteendestörningar. 

• I sammanställningen av länsstyrelsens kontroller från de senaste åren har 95-98 procent av kontrollpunkterna varit helt utan anmärkning. 

• Hos gårdsminken uppfylls enligt ledande forskare fler faktorer på naturligt beteende än hos något annat produktionsdjur.

► LÄS MER: "Tänk efter innan du klär dig i päls"

Den som vill bilda sig en uppfattning om svensk minknäring bör alltså inte bara lyssna till djurrättslobbyns känsloargument, utan fråga oberoende kontrollmyndigheter och, framför allt, se verkligheten med egna ögon. Svensk minks gårdar står alltid öppna för besök. Enligt tusentals enkätsvar från besökare de senaste åren anser 94 procent av de som besökt en gård att minklantbruk ska vara fortsatt tillåtet i Sverige.

Varmt välkommen att utmana dina fördomar, du också! 

Johan Dalén

Vd för Svensk mink

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset