Karin Ploen Hultén och Gudrun Schyman från Feministiskt initiativ.
Karin Ploen Hultén och Gudrun Schyman från Feministiskt initiativ.

Att föda barn är ett hårt arbete, som bara kan utföras av den som är gravid. Det viktigaste är en lugn och trygg miljö som ger möjlighet att fokusera på födandet utan tidspress, skriver debattörerna.

Sommaren närmar sig och återigen kommer larmen om det kommande kaoset på underbemannade förlossningsavdelningar i hela landet. I Stockholm är det ännu värre i år efter nedläggning av både BB Sophia och Södra BB.

Det räcker inte med att i försommarpanik anställa sommarvikarier till höga kostnader – det har gjorts flera år i rad, men är uppenbarligen inte tillräckligt. Det som behövs för en fungerande förlossningsvård är ett nytänkande med långsiktiga förändringar och hållbara lösningar.

►LÄS MER: Cissi Wallin: Vanliga mammor fick nog lida för prinsparets gräddfils-förlossning

Det är inte rimligt att vi har en förlossningsvård med målsättning att en förlossning ska genomföras på kort tid när vi vet att ett påskyndat förlossningsförlopp ökar risken för komplikationer vid förlossningen och skador med ibland långvariga problem för kvinnan. Det är inte rimligt att vi har en förlossningsvård som sparar genom att ha för få förlossningsplatser och underbemanning som leder till att kostnaderna för medicinska ingrepp under och efter förlossningen ökar.

Det är inte heller rimligt att vi inte lyssnar på den yrkesexpertis, barnmorskorna, som har den kunskap om hela vårdkedjan under graviditet, förlossning och den första tiden med barnet, som är nödvändig för att utforma en fungerande förlossningsvård.

En studie som presenterades nu i maj vid den nordiska barnmorskekonferensen i Göteborg visar att antalet underlivsskador i samband med förlossning minskar när förlossningen sker i lugnare tempo och där den födande i större utsträckning själv väljer förlossningsposition. Helena Lindgren, docent vid Karolinska institutet och Sahlgrenska akademin, har genomfört studien.

Under alltför lång tid har vi lyssnat för lite på barnmorskorna, som är den yrkesgrupp som har störst kunskap om förlossningar. Beslutsfattare har lyssnat mer på läkare. Det finns ett problem med att läkarnas syn på födande värderas högre än barnmorskornas, eftersom läkare kopplas in vid förlossningar när någon komplikation redan har uppstått. Det är barnmorskorna som har erfarenheterna av förlossningar där det inte behövs några medicinska ingrepp. Det är också barnmorskorna som har kunskapen om att se när en förlossning inte går som den ska och att det behövs en medicinsk insats.

Från slutet av 1800-talet institutionaliserades förlossningsvården i Sverige och besluten om förlossningsfrågor flyttades från barnmorskorna till läkare och sjukhusledning. Fokus har förskjutits från att föda naturligt mot förlossningskomplikationer och medicinska ingrepp. Patientsäkerheten är oerhört viktig och när det uppstår komplikationer ska självklart alla medicinska insatser sättas in snabbt.

►LÄS MER: "Alla har rätt till en bra förlossning – inte bara friska och rika"

Med en havererad förlossningsvård, där det inte finns plats på varken den förlossningsavdelning som den födande valt eller på något annat sjukhus i närheten, hjälper det inte hur väl tekniskt och medicinskt välutrustade sjukhusen är.

Det som behövs nu är ett helt annat grundläggande synsätt med mer lugn och ro för den som föder och bättre arbetsmiljö för personalen med fler förlossningsplatser och fler anställda. Att föda barn är ett hårt arbete, som bara kan utföras av den som är gravid. Förlossningsvårdens främsta uppgift är att skapa de bästa förutsättningarna för födsloarbetet. Det viktigaste är en lugn och trygg miljö som ger möjlighet att fokusera på födandet utan tidspress.

Gudrun Schyman

Partiledare Feministiskt initiativ

Karin Ploen Hultén

Ledamot i Feministiskt initiativs skuggriksdagsgrupp

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset
Mer om Debatt