Camilla Björkbom, förbundsordförande Djurens Rätt.
Camilla Björkbom, förbundsordförande Djurens Rätt.

Folket har sagt sitt. Tre av fyra svenskar vill förbjuda användningen av vilda djur på cirkus. Nu är det dags att politikerna lyssnar, vi väntar fortfarande på en lagändring, skriver Camilla Björkbom, förbundsordförande Djurens Rätt.

I dag är det fortfarande tillåtet att hålla vilda djur som elefanter och sjölejon på svenska cirkusar trots att cirkusmiljön är högst problematisk för djur, särskilt för vilda djur. Synen på att använda djur som underhållning har också förändrats och en ny opinionsundersökning visar nu att hela tre av fyra svenskar vill förbjuda användningen av vilda djur på cirkus.

Resandet och de ständiga transporterna orsakar stress hos djuren och deras utevistelse blir ofta begränsad till tillfälliga inhägnader. De konster som djuren förmås att göra är ofta onaturliga för dem och Sveriges Veterinärförbund har slagit fast att elefanters och sjölejons naturliga behov inte tillfredsställs.

►LÄS MER: Debatt: Jag bryr mig om djuren – därför är jag jägare

Redan under våren 2015, när Djurens Rätt och sajten Newsner inledde en kampanj mot vilda djur på cirkus, talade den folkliga opinionen sitt tydliga språk. Då tyckte 68 procent av svenskarna att det inte ska vara tillåtet att hålla vilda djur som elefanter och sjölejon på cirkus.

Ett år senare har opinionen ökat med åtta procentenheter. Nu anser hela 76 procent, eller tre av fyra svenskar, att vilda djur på cirkus inte bör vara tillåtet. Endast 14 procent tycker att det ska vara tillåtet, enligt undersökningen från Novus.

Motståndet mot att hålla vilda djur på cirkus är starkt bland samtliga riksdagspartiers väljare. I de båda politiska blocken har också motståndet växt under det gångna året. För de rödgröna väljarna har opinionen stärkts med fem procentenheter från 74 till 79 procent och hos alliansens väljare med hela nio procentenheter från 64 till 73 procent. Motståndet är starkt i alla åldersgrupper men något större hos kvinnor.

Sedan vår kampanj förra året har elefanter i praktiken försvunnit från cirkusarna vilket tyder på att Sveriges cirkusar själva lyssnar till opinionen. Den 16 februari i år lämnade vi över vårt upprop till regeringen med 155 139 namnunderskrifter till stöd för ett förbud. I dagsläget väntar vi fortfarande på en lagändring.

Ett tjugotal länder i världen har redan förbjudit vilda djur på cirkus och listan växer för varje år, åtta av dessa har förbjudit samtliga djur på cirkus. Sverige är ett land som ofta slår sig själva för bröstet när det kommer till djurskydd. Men i frågan om cirkusdjuren ligger många andra länder före.

►LÄS MER: Djurens rätt: Sätt stopp för djurplågeriet – förbjud pälsindustrin

Redan i utredningen till ny djurskyddslag som presenterades 2011 föreslogs ett förbud mot elefanter och sjölejon på cirkus. Samarbetsorganisationen för Europas veterinärförbund (FVE) har även de i ett uttalande slagit fast att vilda djur på cirkus bör förbjudas i alla europeiska länder. De menar att djuren inte har möjlighet att få sina fysiska, psykiska eller sociala behov tillfredsställda.

Måndag den 4 juli anordnar Djurens Rätt och Djurskyddet Sverige ett seminarium i Almedalen om den nya djurskyddslagen och vilda djur på cirkus. Att inte införa ett förbud i samband med den nya djurskyddslagen i höst vore att svika både djuren och opinionen.

Camilla Björkbom

Förbundsordförande Djurens Rätt

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset
Mer om Debatt