Det var en vacker augusti­förmiddag. Vinden mild. En belåten besättning satte segel, sköt salut och seglade ut från den plats där Slussen nu står. Tusentals stockholmare betraktade stormaktens stolthet, ett av världens största och tyngst bestyckade krigsfartyg, som skulle kriga mot katolikerna på kontinenten.

I stället fick de se Vasa kränga häftigt åt babord så fort det kommit ur lä. Fartyget rätade upp sig, men trycktes snart ned igen av en kastvind. Nu så kraftigt att vatten började forsa in i de vidöppna kanonportarna. Slag­-sidan ökade snabbt och regalskeppet kantrade och sjönk, den 10 augusti 1628, efter 1 300 meters färd.

På söndag är det 50 år sedan Vasa bärgades, efter marinteknikern Anders Franzén mångåriga kamp mot dem som ville spränga vraket och göra möbelvirke av det. På så vis fick Sverige sitt mest imponerande museum, med världens bäst bevarade 1600-talsvrak.

På köpet fick vi också en stående påminnelse om vådan av auktoritetstro och grupptänkande – partier, organisationer och företag borde regelbundet göra studiebesök på Vasamuseet för att påminna sig om de risker de alltid löper.

För de ansvariga kom Vasas haveri nämligen inte som en överraskning. Förhören efteråt röjde att de nog anade att det skulle gå illa, men de skyllde på varandra. Ingen vågade meddela kungen att hans forcerade planer inte höll. Sjöstyrkechefen hävdade att skepparen borde ha protesterat, och skepparen menade att amiral Clas Larsson Fleming borde ha gjort det.

Gustav II Adolf hade krävt ett mäktigt fartyg och han krävde det omedelbart. Det blev en oprövad konstruktion med både mer kanoner upptill och mindre tyngd nedtill än vanligt. Redan i hamn var det uppenbart defekt. Våren 1628 hade Vasas stabilitet testats genom att 30 sjömän sprang fram och tillbaka över däcket. Vasa började kränga våldsamt. Amiral Fleming reagerade direkt – genom att avbryta testet och låtsas att allt var i sin ordning. Han var en av flottans mest begåvade män, men han ville också vara till lags, han ville inte skapa problem och göra chefen besviken.

Låter det en smula som en arbetsplats nära dig? På 400 år hinner fartygskonstruktionerna förändras, men människan förblir nog densamma.

+ Spotify, en fantastisk musiktjänst värd att betala för.

Sverigedemokraterna hyllar Sannfinländarna – det enda parti i världen som öppet bekämpar den svenska kulturen och språket.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset