Aedes sticticus, den agressiva översvämningsmyggan som ställt till med så mycket problem för djur och människor runt nedre Dalälven.
Aedes sticticus, den agressiva översvämningsmyggan som ställt till med så mycket problem för djur och människor runt nedre Dalälven.

Människor och djur vill fly från de olidliga mängderna mygg i området och skriker efter biologisk bekämpning. Länsstyrelsens lösning är i stället att placera ut kor för att beta av vegetationen – mitt i mygginfernot. "Det är självklart att det påverkar djuren negativt", säger Anders Lindström, SVA.

LÄS MER: Riksdagens ja: Okej att massdöda mygg med helikopter

På Hyttön, fem kilometer från ett av de områden där man i år inte tänker göra biologisk myggbekämpning, vittnar boende om att de och deras husdjur far illa av myggorna. Håkan Bergström flyttade hit för fem år sedan. Nu oroar han sig dessutom för den alternativa metoden som Gävleborgs länsstyrelse använder, som bland annat går ut på att låta kor beta av vegetationen. 

– Hästarna har sprängt staketet av stress. De har alltid täcke på sig och de går inte ute på nätterna, det finns inte på kartan. Hur ska korna må, som står mitt uppe i det här?

Håkan Bergströms granne, Ulrica Johansson, måste promenera sina hundar iklädd mössa, vantar, fleecetröja och långbyxor, trots sommartemperaturer. Foto: Privat

”Finns inte så många studier”

Hur korna ska må är det dock ingen som vågar svara på. Anders Lindström, myggforskare vid statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), har tidigare gjort utredningar i frågan.

– Det finns det nog inte så många studier på, men det är självklart att det borde påverka djuren negativt. Det kan man vara övertygad om, säger han.

LÄS MER: Beslutet om myggen som förstör byns sommar

Han hänvisar till ett fåtal utländska artiklar som har skrivits på ämnet. De visar att djur som kor och hästar har dött på grund av kraftiga myggangrepp, i USA, att kor kan producera upp till 40 procent mindre mjölk när de blir utsatta för kraftiga myggangrepp. Ändå verkar det inte enligt Anders Lindström som att lagstiftningen skyddar kor från mygg:

– Det står att man får ta in djuren vid ”oförutsedda eller speciella omständigheter som förhindrar djurhållaren att hålla djur på bete”. Men grundregeln är att djuren ska hållas ute även om det är mycket mygg.

Vill inte ta ansvar

Gävleborgs länsstyrelse har varit de drivande i frågan angående hävd av våtmark i ett flertal år, men den enhetschef som har skött ärendet gick i pension för en vecka sedan och kan inte lämna några kommentarer. Länsstyrelsen har skickat sina åsikter vidare till Naturvårdsverket som slutligen utfärdar tillstånden. Men något ansvar för kornas mående vill de inte ta på Naturvårdsverket.

LÄS MER: Därför är rådjuret din bästa fästingvän

– Det är länsstyrelsen som sköter det, vi jobbar bara på nationell nivå. Om länsstyrelsen som har den direkta kopplingen anser att det är möjligt så tar vi deras uppgifter för godo, säger EvaLinda Sederholm, enhetschef för Naturhänsynsenheten på Naturvårdsverket.

Är man inte intresserad av att undersöka hur korna ska klara det innan man fattar sådan här beslut?

– Frågan är snarare var initiativet till forskningen skulle ligga, för det är många som har intresse av det. Vem ska bekosta den forskningen? Vi har ett visst forskningsanslag, men vi arbetar för den biologiska mångfalden, och där är ju inte kor särskilt utsatta.

LÄS MER: Aggressiva jättefästingar upptäckta i Sverige för första gången

Olidliga mängder mygg

Forskaren Jan Lundström har arbetat med myggbekämpning i området i flera år och har under den tiden placerat ut myggfällor i regionen. Med hjälp av dessa siffror kan de mäta myggplågan:

500 mygg per fällnatt. Här ligger målet för vad myggbekämpniningen ska uppnå. 

1000 mygg. Påfrestande nivåer av mygg.

2000 mygg. Besvärande nivåer av mygg.

5000 mygg. Här upplever människor mycket stora problem. Då är det riktigt jobbigt och människor brukar börja höra av sig.

10 000 mygg. “Då säger vi att det är olidligt för människor. Jag har aldrig stött på någon som ifrågasatt den siffran”, säger Jan Lundström.

27 500 mygg. Uppmätt i närheten av Ulrica Johanssons hus på Hyttön under 2018, söder om Spjutholmen.

38 600 mygg. Uppmätt på Spjutholmen under 2018. Detta område ska bekämpas med hävd, det vill säga med hjälp av slåtter – och bete.  

Kommentera denna artikel

Vad tycker du? Här har du möjlighet att kommentera denna artikel. Vi på Metro vill ha en öppen dialog där de som deltar respekterar varandras åsikter. Alltså förväntar vi oss att du håller en schysst ton. Du kan framföra dina åsikter på ett civiliserat sätt även om du inte håller med om andras. Vi tror på dig!

Här kan du läsa hela vår kommentarspolicy.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset