Antalet hemlösa ökar kraftigt. Stockholms stad har satt upp ett staket under en trappa på Kungsholmen för att förhindra att hemlösa sover där.
Antalet hemlösa ökar kraftigt. Stockholms stad har satt upp ett staket under en trappa på Kungsholmen för att förhindra att hemlösa sover där.
Samhälle TT

Antalet svenskar som lever i akut hemlöshet ökar kraftigt. Många är föräldrar och många lider vare sig av missbruk eller psykiska problem. Trots det har de ingenstans att bo.

Alltfler svenskar saknar ett eget hem och tvingas bo på gatan eller i ett tillfälligt boende.

Det konstaterar Socialstyrelsen efter en kartläggning av hemlösheten i Sverige, den första sedan 2011.

Kartläggningen visar att under vecka 14 i år, då mätningen gjordes, befann sig 5 900 personer i så kallad akut hemlöshet. Det är 1 500 fler jämfört med motsvarande vecka i april 2011 då en liknande kartläggning genomfördes. Samtidigt har antalet personer som sover under bar himmel ökat med 400 personer, motsvarande 130 procent sedan 2011.

Andra problem

Det vi ser är att den akuta hemlösheten och att antalet personer i långsiktiga boenden ökar, säger Nina Frohm, utredare på Socialstyrelsen, till TT.

Sedan 2011 har antalet personer som bor i långsiktiga boendelösningar ökat med 30 procent, till närmare 16 000 personer. Oftast handlar det om lägenheter där kommunen eller socialtjänsten står för förstahandskontraktet och där boendet är förenat med vissa villkor.

En stor skillnad mot tidigare, säger Nina Frohm, är att antalet personer med missbruksproblem eller psykiska problem minskar.

Det är inte lika vanligt i dag, säger hon.

I undersökningen uppgavs att mer än var femte person inte hade några andra behov än själva boendet.

Barn drabbas

Kartläggningen visar också att en dryg tredjedel av de hemlösa är föräldrar till barn under 18 år. Sammantaget finns det 24 000 barn vars föräldrar var i någon form av hemlöshet. Jämfört med 2011 är cirka 900 fler föräldrar hemlösa i dag.

Det mest alarmerande är att antalet föräldrar ökar så kraftigt, vilket går stick i stäv mot barnkonventionen, säger Per-Uno Åslund, metodstödjare inom Frälsningsarmén som i sin verksamhet arbetar mycket med hemlösa.
En strakt bidragande orsak till att det ser ut så här är bostadspolitiken. Det byggs, men alldeles för dyrt för de här grupperna. De vi möter har inte sådana plånböcker, helt enkelt.

Bland personer som kommer ut i samhället efter vård på institution, exempelvis fängelse, eller personer som ordnat eget kortsiktigt boende minskar hemlösheten.

Socialstyrelsens undersökning är nationell och bygger på uppgifter från kommuner, landsting, trossamfund, frivilligorganisationer, med flera. Cirka 2 000 verksamheter deltog när hemlösheten kartlades under en vecka i april i år.

I undersökningen ingår inte den eventuella hemlöshet som de romer eller så kallade papperslösa som lever i Sverige upplever.

Antalet hemlösa ökar kraftigt. Stockholms stad har satt upp ett staket under en trappa på Kungsholmen för att förhindra att hemlösa sover där.
Antalet hemlösa ökar kraftigt. Stockholms stad har satt upp ett staket under en trappa på Kungsholmen för att förhindra att hemlösa sover där.
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset