Partiledaren Jan Björklund (L) och utbildningsminister Gustav Fridolin (MP).
Partiledaren Jan Björklund (L) och utbildningsminister Gustav Fridolin (MP).

För drygt tre år sedan fick de första eleverna i årskurs sex betyg, och nu har de gått ut årskurs nio. Ett motiv bakom förändringen var att kunna sätta in tidigare insatser vid problem, men en promemoria från Skolverket visar nu att 49 procent av dem som var underkända med betyget F i matematik i sexan hade F även i nian. Bland dem som hade F i svenska och svenska som andra andraspråk i sexan hade ungefär en av tre ännu F i nian.

– Under flera av de år de här eleverna har gått i grundskolan har antalet speciallärare i grundskolan minskat och man har jobbat mindre med små undervisningsgrupper och andra insatser för elever som har det tufft, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP).

Jan Björklund, partiledare för Liberalerna, pekar på att många ändå förbättrat betygen.

– Jag tror att det kan ha en förklaring i att man identifierat dessa elever tidigt och tvingats sätta in hjälp och stöd.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset