En majoritet ringer hellre mamma än pappa för att berätta om stora händelser. Med mer jämställd föräldraledighet kan pappans relation stärkas anser Försäkringskassan. Arkivbild.
En majoritet ringer hellre mamma än pappa för att berätta om stora händelser. Med mer jämställd föräldraledighet kan pappans relation stärkas anser Försäkringskassan. Arkivbild.

Mamma är den första att ringa när något stort har hänt. Bara en av tio ringer sin pappa.Med en bättre fördelad föräldraledighet kan relationen mellan pappa och barn bli bättre, hoppas Försäkringskassan.

Bara en av tio uppger att pappa är den första de ringer när de har något att berätta. 50 procent väljer i stället att ringa sin mamma för att berätta goda eller dåliga nyheter. Det visar en undersökning från Försäkringskassan, som har undersökt vuxnas relation till sina föräldrar samt deras attityder till föräldraledighet.

– Vi ser indikationer på en bättre relation med mamma än pappa. Vill man ha en lika bra relation till sina barn är det bra att grundlägga det så tidigt som möjligt i föräldraledigheten, så har man störst chans längre fram, säger Niklas Löfgren, familje- ekonomisk talesperson på Försäkringskassan.

Flera faktorer spelar in

Enligt Pia Risholm Mothander, som är docent i utvecklingspsykologi, är undersökningen förenklad. Det handlar inte enbart om hur mycket tid som spenderas hemma, utan också om kvaliteten på det man gör tillsammans med barnen.

– Jag tror att det lägger en jättebra grund för att vara engagerad i barnets liv, att bägge föräldrarna är hemma och närvarande, säger Pia Risholm Mothander.

Det viktiga är att uppmuntra föräldrar att vara engagerade i barnets liv, anser hon. Att barnet uppfattar att det finns flera personer att vända sig till.

Framtiden ser ljusare ut

Utvecklingen går ändå åt rätt håll anser Niklas Löfgren, men fortfarande är det långt ifrån alla som delar lika på föräldraledigheten. I ett land med närmast unik föräldraförsäkring tar kvinnor fortfarande ut 75 procent av föräldradagarna. Det är även mammorna som främst är hemma den första tiden, arbetar deltid och står för en större del av det obetalda hushållsarbetet i hemmet.

– Över 50 procent av de tillfrågade planerade att dela jämställt i framtiden. Sen får vi se om det verkligen blir så, för så ser det inte ut riktigt än. Men det var positivt hur de svarade, det bådar gott för framtiden, säger Niklas Löfgren.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset