Utsatta barn kan ha svårt att få sina rättigheter tillgodosedda i kommunen. Arkivbild.
Utsatta barn kan ha svårt att få sina rättigheter tillgodosedda i kommunen. Arkivbild.

Barnkonventionen är tänkt att bli lag om drygt ett år. Ändå saknar varannan kommun en plan för att förverkliga konventionen, enligt en enkät.

– Det är anmärkningsvärt låga siffror och det ser vi som allvarligt, säger Sophie Josephson, styrelseledamot på Nätverket för barnkonventionen.

Nätverket, där bland andra Rädda barnen och Unicef ingår, har för tredje året gjort en undersökning om hur landets kommuner är rustade för att säkerställa barns rättigheter.

Bara fyra av tio av de 221 kommuner som deltagit svarar att de har en strategi för att förverkliga barnkonventionen.

Stort ansvar

– Då är det också viktigt att komma ihåg att barnkonventionen ska bli svensk lag, men redan i dag är kommunerna bundna av den eftersom den är en del av den internationella folkrätten. Så de ska redan göra det här i dag, säger Sophie Josephson, som även är barnrättsrådgivare på Ecpat i Sverige.

På nationell nivå har Sverige redan en strategi för att stärka barns rättigheter. Men kommunerna har också ett stort ansvar, framhåller Sophie Josephson.

– De flesta av rättigheterna som rör barn ska ju förverkligas på kommunal nivå. Det handlar om beslut om barnets bästa och rätt att komma till tals i kommunen, exempelvis i skolan och hos socialtjänsten, säger hon.

Dubbel utsatthet

Detta är något som kan ha stor betydelse för barn som exempelvis behöver skydd mot våld, hamnar i kläm i vårdnadstvister eller har svårt i skolan på grund av funktionsnedsättning.

– I de fall kommunen saknar en barnstrateg blir det en dubbel utsatthet för barnen. De blir inte bara utsatta för en kränkning, de måste också kämpa på egen hand för att få sina rättigheter tillgodosedda, säger Sophie Josephson.

Regeringen arbetar för att barnkonventionen ska bli svensk lag i början av 2018.

Privat
Bara fyra av tio kommuner har en plan för att förverkliga barnkonventionen. Det är anmärkningsvärt låga siffror, enligt Sophie Josephson, styrelseledamot på Nätverket för barnkonventionen.
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset