16-åriga Ahmed sköts till döds i Malmö i januari. Många krävde anonymitet för att vittna, något som inte är tillåtet i Sverige. Advokat Elisabeth Massi Fritz vill ändra på det.
16-åriga Ahmed sköts till döds i Malmö i januari. Många krävde anonymitet för att vittna, något som inte är tillåtet i Sverige. Advokat Elisabeth Massi Fritz vill ändra på det.

Polisen vädjar om allmänhetens hjälp i mordutredningar. Många har information – men kräver anonymitet för att vittna. Borde vi införa möjligheten att vittna anonymt i domstol? Här är argumenten för och emot.

Natten mot onsdagen hördes återigen flera höga smällar i Malmö. Kort därefter hittade polisen en skjuten man utanför ett flerfamiljshus. Skadorna var livshotande.
Polisen i Malmö utreder i nuläget elva mord och runt 80 mordförsök. De vädjar om tips. Problemet är att många som kontaktar polisen kräver anonymitet – annars vill de inte vittna.

I Sverige tillåts inte anonyma vittnen i domstol. Men det är en omdiskuterad fråga som debatteras med jämna mellanrum.

LÄS MER: Det här är några av världens konstigaste lagar

I en undersökning från 2012, gjord av SVT, framkom det att 35 procent av åklagarna ville tillåta anonyma vittnen i undantagsfall. Totalt svarade 504 åklagare på frågan. Bland advokater var inte intresset lika stort, endast nio procent av de tillfrågade ville tillåta anonyma vittnen i domstolarna.

Det finns flera länder som tillåter anonyma vittnen. Exempelvis i Norge tillåts möjligheten om vittnets eller en närståendes liv, hälsa eller frihet hotas.

Argument FÖR anonyma vittnen, advokat Elisabeth Massi Fritz:


”I Malmö vädjar polisen till allmänheten om att få hjälp. Men människor är rädda för att vittna. Och det kan man inte klandra den enskilda individen för. Rättsväsendet måste utvecklas i en takt som gör att vi kan bekämpa grova brott med full kraft.”

”Anonyma vittnen finns redan i ett flertal länder. Inget av dessa länders rättssystem har kollapsat på grund av användandet av anonyma vittnesmål.”

”Det är uppenbart att det finns ett stort behov från poliser som arbetar med de tyngsta målen. Jag tycker att vi ska utreda frågan om anonyma vittnen.”

Samtidigt vill Elisabeth Massi Fritz vara tydlig med att anonyma vittnesmål aldrig får strida mot Europakonventionen. Det ska endast användas i undantagsfall när liv eller frihet riskeras. Och en fällande dom ska inte enbart få grundas på anonyma vittnen.

LÄS MER: Det här är världens friaste – och minst fria – länder

Argument MOT anonyma vittnen, Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg:


”Man riskerar att urholka rättssäkerheten. Problemen kommer aldrig att lösas med anonyma vittnen, det är att föra folk bakom ljuset och invagga dem i en falsk trygghet.”

”Tillförlitligheten minskar om vittnet är anonymt, det går inte att göra en vettig bedömning av trovärdigheten. Det kan finnas en massa skäl till varför folk pekar ut varandra.”

”Om man skulle införa anonyma vittnen för en viss typ av brott kommer det att sprida sig. Sedan kommer man att införa det i alla typer av mål. Det innebär att man frångår principen om att åklagaren ska ha full bevisning för att fälla en person för brott.”

Fakta om allmän vittnesplikt

I Sverige har vi allmän vittnesplikt. Det innebär att den som har sett eller hört något om ett brott är skyldig att vittna i domstol om åklagaren, den misstänkte eller hens försvar anser att det behövs.

Undantag från vittnesplikten gäller den som:

…är part i målet

…är nära släkting till den åtalade

…är under 15 år

…lider av psykisk störning

…omfattas av tystnadsplikt

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset
Mer om polisen mord