När barn far illa är många vuxna beredda att agera. Men en del är osäkra och vet inte hur de ska göra för att hjälpa barnet. Arkivbild.
När barn far illa är många vuxna beredda att agera. Men en del är osäkra och vet inte hur de ska göra för att hjälpa barnet. Arkivbild.

Om ett barn far illa är chansen stor att någon vuxen gör något för att hjälpa. Enligt en undersökning från Rädda Barnen har sju av tio vuxna som känt oro för ett barn agerat. Men samtidigt finns en osäkerhet som hindrar många från att gripa in.

Enligt en Sifo-undersökning som Rädda Barnen låtit göra är det vanligast att vuxna känner oro för att barn i deras närhet inte tas om hand hemma. Det kan handla om brist på rutiner eller kärlek men också oro för att barnet inte får tillräckligt att äta eller inte har kläder. Knappt 30 procent av de 1 000 tillfrågade har misstänkt att barn utsatts för eller bevittnat våld i hemmet.

Många, sju av tio tillfrågade, har också på ett eller annat sätt ingripit när de känt oro för ett barn. Det vanligaste är att prata med barnet eller deras föräldrar.

Samtidigt finns en osäkerhet som hindrar många från att agera när ett barn far illa. Ofta handlar det om att man är osäker på om oron är befogad eller hur man kan hjälpa.

För att fler ska våga ingripa när barn far illa har Rädda Barnen tagit fram "Första hjälpen vid oro för ett barn" som ger konkreta tips om vad man kan göra som vuxen. I den listas bland annat vanliga tecken på att barn inte mår bra och hur man kan prata med ett barn man känner oro för.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset