Måste bevisa vem som utfört mordet

Det är inte kriminellt att vara närvarande när ett brott begås och det är åklagaren som har den fulla bevisbördan. 

För att kunna döma någon för mord krävs det alltså att åklagaren kan bevisa vem som har utfört mordet – och detta oavsett hur många gärningsmän som har varit inblandade. 

Antingen måste varje enskild gärningsman kunna bindas till brottet eller också måste åklagaren kunna bevisa att alla närvarande, gemensamt och i samförstånd, deltog och hade uppsåt att döda offret.

Att ”för säkerhets skull” döma alla som har befunnit sig på en brottsplats är uteslutet även om de misstänkta har vägrat att medverka i utredningen och kanske till och med aktivt motverkat att sanningen kommer fram.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset