Gül Alci och Andréa Ström, Moderaterna.
Gül Alci och Andréa Ström, Moderaterna.

När antalet socialt utsatta områden ökar och ungdomar rekryteras av kriminella nätverk räcker det inte med ytterligare projektsatsningar. Vi vill ha långsiktiga, stabila villkor för nästa ungdomsgeneration, skriver företrädare för Moderaterna.

Detta är en debattartikel. Det är personen som har skrivit texten som står för åsikterna i den, inte Metro. Metro är en politiskt obunden tidning.

Häromdagen presenterade polisen en uppdatering av sin tidigare rapport om särskilt utsatta områden i Sverige. Den nya rapporten visar att antalet utsatta områden där våra samhällsstrukturer rasar ihop och kriminella gäng tar över fortsätter att öka. Totalt ligger 25 av 61 utsatta områden i Stockholms län och av de sex mest utsatta områdena ligger fem stycken i våra två kommuner, Stockholm och Botkyrka.

Som unga kommunpolitiker kan vi inte stå och se på när de rödgröna majoriteterna i våra kommuner ignorerar den allvarliga utvecklingen. Vi vill inte se fler kortsiktiga projekt, populistiska satsningar eller snabba lösningar som endast sträcker sig under ett eller två år. Kortsiktiga satsningar brukar ge positiv respons men bara för tillfället.

LÄS MER: Åtta nya särskilt utsatta områden i Sverige

Vi tror i stället på långsiktiga samhällskontrakt som ger goda förutsättningar för individen under en längre tid än vad en mandatperiod sträcker sig. Därför vill vi ha strukturerade samarbetsavtal mellan socialtjänst, skola, företag och ideella organisationer. Det kan till exempel handla om att införa läxhjälp eller nattvandrare för att vända utvecklingen i en skola eller i ett bostadsområde.

Kommunerna måste säkerställa att eleven närvarar i skolan och får det stöd hen behöver. Ideella organisationer och föreningar kan bistå med hjälp att skriva ett cv eller stötta med läxläsning. Fastighetsägare och lokala handlare kan hjälpa till med att erbjuda extrajobb eller praktik. När flera aktörer går samman och organiserar sig strukturerat för att vända utvecklingen kan vi få snabba resultat.

I några av dessa utsatta områden växer så många som tio procent av alla barn upp i en familj som lever på försörjningsstöd. Om det långvariga bidragsberoendet inte ska gå i arv måste vi rikta ljuset mot nuvarande och kommande ungdomsgenerationer och visa att det finns vägar bort från ett liv i utanförskap och från kriminalitet. Vi måste framför allt fokusera på att nå de bortglömda elever som har gått ut grundskolan men som inte är inskrivna i gymnasieskolan och som inte har någon slags sysselsättning. Ingen ungdom i våra kommuner ska sakna sysselsättning under flera års tid.

Samhället kan inte gå in i hemmen men hemmen kan gå ut till samhället. Just därför bör kommunen, fritidsgårdar och polisen jobba tillsammans med boende, föräldrar och lokala aktörer för att öka tryggheten och ge goda förutsättningar till sysselsättning och en ljus framtid för de unga i området.

Med våra förslag kan vi möjliggöra en ökad vuxennärvaro i området utan att vare sig höja skatten, öppna nya kommunala verksamheter eller göra ytterligare ettårssatsningar.

Andréa Ström, vice ordförande Socialnämnden Stockholm och ledamot i Östermalms stadsdelsnämnd (M)

Gül Alci, kommunpolitiker Botkyrka (M)

LÄS MER: Tänk på det här innan du fnyser åt ungdomarna i centrum

Kommentera denna artikel

Vad tycker du? Här har du möjlighet att kommentera denna artikel. Vi på Metro vill ha en öppen dialog där de som deltar respekterar varandras åsikter. Alltså förväntar vi oss att du håller en schysst ton. Du kan framföra dina åsikter på ett civiliserat sätt även om du inte håller med om andras. Vi tror på dig!

Här kan du läsa hela vår kommentarspolicy.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset