Ulf Kristersson (M) menar att det finns ett stort missnöje mot regeringens budgetarbete.
Ulf Kristersson (M) menar att det finns ett stort missnöje mot regeringens budgetarbete.

Riksrevisionen riktar skarp kritik mot regeringens budget, som de menar underskattar de offentliga utgifterna. Nu får de medhåll från Moderaterna.– Vi har stora bekymmer i framtiden, säger Moderaternas ekonomisk-politiske talesperson Ulf Kristersson.

På Dagens Nyheters debattsida kritiserar Riksrevisionen regeringen i skarpa ordalag. De skriver bland annat att regeringen har underskattat kommunernas utgifter för vård, skola och omsorg under de kommande åren.

– Regeringen bortser från vilka långsiktiga risker har vi framför oss inom till exempel integration och migration. De borde vara ärligare i sina framtidsutsikter. På ytan har vi god tillväxt i Sverige och allt ser bra ut, men under ytan har vi stora bekymmer som vi inte lyfter upp ordentligt, säger Ulf Kristersson.

Enligt Kristersson finns ett allmänt missnöje mot regeringen bland ekonomiska experter. Han säger att både Konjunkturinstitutet och Finanspolitiska rådet tidigare framfört liknande kritik.

– Det är ännu ett exempel på att det finns en väldigt stor misstro mot regeringens sätt att sköta budgetar. Det är inte politisk kritik utan en invändning på hur de ser på ekonomin. Jag tycker att det är anmärkningsvärt att det finns så många som inte litar på att regeringen säger som det är.

Riksrevisionen menar även att regeringen saknar finansiering för 17 miljarder kronor för nya åtgärder. Även här håller Kristersson med och menar att det bryter mot det finanspolitiska ramverket.

– Regeringen försöker inte ens förhålla sig till det. Man borde istället vara återhållsam och ha en budget som är i balans. Det är inte svårt att göra, vi visade exakt hur man gör, säger han.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset