Elisabeth Svantesson (M). Arkivbild.
Elisabeth Svantesson (M). Arkivbild.

Moderaterna vill satsa totalt två miljarder kronor per år för att få folk att jobba längre, och på utökat bostadstillägg för pensionärer. Partiet vill också ta bort det så kallade uppskovstaket vid försäljning av bostäder.

I sin kommande budgetmotion föreslår M att det redan från 64 års ålder ska ge skattefördelar att jobba i stället för att ta ut pension. I dag får man lägre skatt först från 65 år. Dessutom vill M avskaffa vad man kallar för "straffskatten" på äldre, det vill säga höjningen av arbetsgivaravgiften för äldre anställda, som infördes vid årsskiftet.

– Vi vill ta till vara på erfarna medarbetares kompetens. De behövs på arbetsmarknaden, och många vill jobba lite längre. Det tycker vi ska uppmuntras, säger Elisabeth Svantesson, M:s arbetsmarknadspolitiska talesperson.

"God investering"

Merparten av de två miljarderna, 1,8 miljarder per år, läggs på dessa två förslag, som förväntas öka sysselsättningen med 1 000–4 000 personer.

TT: Är det inte ett högt pris att betala för några tusen fler sysselsatta?

– Det finns en stor poäng i att vi ser att de erfarna stannar kvar på arbetsmarknaden längre. Det kommer i sin tur göra att företag och andra arbetsgivare kan fortsätta växa. Vi tror att det är en god investering att satsa på äldre arbetskraft.

Behöver förstärkning

Moderaterna vill även lägga 200 miljoner kronor per år på en utökning av bostadstillägget för pensionärer. Förslaget skulle, enligt M, innebära upp till 100 kronor mer i plånboken för dem med låga pensioner.

– De äldre med allra svagast ekonomi behöver få sin ekonomi stärkt, och just bostadstillägget träffar just den gruppen, säger Svantesson.

Vill öka rörligheten

Ett annat bostadsrelaterat förslag från M handlar om att partiet vill slopa uppskovstaket vid försäljning av bostäder permanent samt sänka uppskovsräntan till 1,05 procent. Syftet med det skulle vara att öka rörligheten på bostadsmarknaden, skriver partiledaren Anna Kinberg Batra och Jessica Polfjärd, gruppledare i riksdagen för M, i en debattartikel i Aftonbladet.

M:s budgetmotion, partiets alternativ till regeringens budget, presenteras i sin helhet någon gång under början av nästa vecka.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset