Moderaternas ekonomiskpolitiske talesperson Ulf Kristersson vid dagens pressträff.
Moderaternas ekonomiskpolitiske talesperson Ulf Kristersson vid dagens pressträff.

Moderaterna föreslår en budget i balans redan nästa år. För att nå dit vill de bland annat ha höjd moms på mat, höjd fordonsskatt, lägre a-kassa och sjukpenning samt genomföra miljardbesparingar på migration.

– Vi lånar inte till reformer. Den expansiva politiken i en högkonjunktur är inte hållbar. Blir det en lågkonjunktur så har vi inga muskler, säger partiets ekonomiskpolitiske talesperson Ulf Kristersson.

Moderaternas stramare budgetförslag, jämfört med regeringens, innebär lägre bidrag, besparingar i flyktingmottagandet, en del skattehöjningar, bekämpande av skatte- och bidragsfusk, samt avveckling av "ineffektiv politik" till exempel regeringens traineejobb och byggsubventioner.

Höjd restaurangmoms

Flera förslag är kända sedan tidigare, men nytt är att M föreslår en höjning av den reducerade momsen från 12 till 13 procent. Det gäller bland annat restauranger, hotell och livsmedel. Fordonsskatten höjs liksom fastighetsskatten på obebyggd tomtmark.

I stället vill M sänka skatten på arbete. Det så kallade första jobbet-avdraget ska vässas ytterligare.

– Vi kommer att gå längre än tidigare när det gäller att sänka skatten för de lägsta inkomsterna, säger Ulf Kristersson.

Skatte- och bidragsfusk ska bekämpas hårdare. M vill ha höjda skattetillägg för dem som smiter från skatt och hårdare kontroll av reseavdrag skulle kunna ge en dryg miljard kronor till statskassan.

Förändringarna i ersättningssystemen är gamla förslag, som ett bidragstak i försörjningsstödet och tydligare avtrappning i a-kassa. Här säger M nej till regeringens höjning.

I sjukförsäkringen återinförs den bortre tidsgränsen och en karensdag till införs vid 15:e sjukdagen. Nytt är att M vill ha en avtrappning av sjukpenningen.

Sparar på migration

De stora besparingarna på migration ligger i nivå med dem regeringen också räknar med genom övergången till ett schablonersättningssystem till kommunerna. Här hamnar besparingen runt tio miljarder kronor från 2018.

Därtill vill M spara 500 miljoner kronor årligen på Migrationsverket. Lika mycket räknar man med att spara om medicinska åldersbedömningar görs direkt vid asylansökan.

Finansminister Magdalena Andersson (S) konstaterar att M på migrationsområdet "ansluter sig till regeringens politik", bortsett från besparingen på Migrationsverket.

– Det riskerar att förlänga handläggningstiderna och försvåra etableringen, säger Andersson.

Hon är också kritisk till att M vill slopa byggsubventioner och införa ett tak i försörjningsstödet.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset