Johan Forsell (M) vill att medicinska åldersbedömningar ska göras redan vid ankomst. Arkivbild.
Johan Forsell (M) vill att medicinska åldersbedömningar ska göras redan vid ankomst. Arkivbild.

På tok för sent, men bra att åldersbedömningar nu kan komma igång, anser Moderaterna. Partiet vill dock gå längre och ändra lagen så att åldersbedömningar kan göras direkt vid ankomst till Sverige.

Förslaget från Rättsmedicinalverket kommer inte åt problemet att vuxna personer placeras tillsammans med barn på HVB-hem eller att de går i skolan med minderåriga. För att åldersbedömningar ska kunna göras tidigare i asylprocessen krävs en lagändring.

Test vid ankomst

Moderaterna ska nu lämna in en motion till riksdagen med förslag på att lagen ändras.

– Direkt vid ankomst ska bedömningen göras. Både för att öka tryggheten på boendena och av resursskäl. Det är i sin ordning att ge högre stöd till personer under 18 år, men då ska det stödet gå till barn och inte till vuxna, säger Johan Forssell (M), migrationspolitisk talesperson.

Motionen lämnas in av Moderaterna, men enligt Forssell finns "liknande tongångar" i andra allianspartier.

Åldersbedömningarna måste ske frivilligt, men Forssell anser att en vägran att medverka ska "ligga en i fatet".

– Det talar ju för att personen är över 18 år, säger han.

C välkomnar

Centerns talesperson i välfärdsfrågor, Anders W Jonsson, befinner sig på utskottsresa med riksdagen i San Francisco, men säger i en skriftlig kommentar att åldersbedömningar är viktiga för att få rättssäkra och rättvisa processer.

"I grunden är det här förstås en fråga för den medicinska expertisen att utforma och inte för politiker. Men det är bra att både Socialstyrelsen och Rättsmedicinalverket har fått i uppdrag att fördjupa kunskapen på detta område", skriver Anders W. Jonsson.

"Tidigare har det funnits stora frågetecken kring tillförlitligheten hos vissa metoder för medicinsk åldersbedömning, men i ljuset av bland annat Socialstyrelsens resultat under året finns det utrymme för ett större inslag av medicinska bedömningar. Så länge det kan genomföras rättssäkert och vetenskapligt hållbart är det bra."

Kompletteras

Även Vänsterpartiets migrationspolitiska talesperson Christina Höj Larsen tycker att Rättsmedicinalverkets förslag verkar vettiga.

– Men vi tror att de medicinska bedömningarna kan behöva kompletteras på andra sätt, till exempel med en psykosocial värdering av mognad, så att det blir en helhet, säger hon.

– Så länge man inte kan räkna årsringar på människor så är det svårt och osäkert.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset