Kirurgen Paolo Macchiarini anses åter skyldig till forskningsfusk. Den här gången rör det de konstgjorda luftstruparna. Arkivbild.
Kirurgen Paolo Macchiarini anses åter skyldig till forskningsfusk. Den här gången rör det de konstgjorda luftstruparna. Arkivbild.

Paolo Macchiarinis forskning om konstgjorda luftstrupar var fusk, enligt Centrala etikprövningsnämnden. Det är andra gången på kort tid som "stjärnkirurgens" forskning fuskstämplas.

Den här gången rör det sig om felaktiga bilder i en artikel om konstgjorda luftstrupar som doppats i dna, som publicerades i tidsskriften Biomaterials år 2014. Enligt en anonym anmälan har bilder förväxlats. Paolo Macchiarini har enligt nämndens expertgrupp erkänt och beklagat detta. Han har också uppgett att misstaget var ringa och inte betyder något för forskningsresultaten.

– Enligt Macchiarini har en rättelse har skickats till Biomaterials. Men tidsskriften har inte tagit emot någon sådan. Att han vilselett Karolinska om detta – det är allvarligt, det är oredlighet i forskning, säger Lena Berke, ordförande i expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden.

Osorterat och otydligt

Expertgruppen konstaterar vidare att grunddata är "väsentligt osorterade" samt att protokollanteckningar och journalföring är otydliga och ofullständiga. Det går därmed inte att avgöra om det finns något belägg för slutsatserna i artikeln, anser expertgruppen.

– Slutsatserna går ut på att det här fungerar väldigt väl. Efter att ha tittat på de grunddata som bifogats konstaterar vi att det inte går att avgöra. De bristerna är också att anse som oredlighet i forskning, säger Lena Berke.

Macchiarini bär huvudansvaret, men elva medförfattare dras med i fallet.

– Det här är ett kollektivt ansvar om man satt sitt namn under en artikel, säger Lena Berke.

Operationerna kvar

Så sent som förra veckan yttrade sig nämnden om fusk i en annan Macchiarini-artikel, som publicerades i Nature Communications år 2014 och berörde försök på råttor och deras matstrupar.

Ytterligare granskningar av fler artiklar pågår.

– Det som återstår är ett antal artiklar som berör själva operationerna, säger Lena Berke.

Totalt rör det sig om 15 000 sidor grunddata som ska granskas och resultat kan väntas tidigast i början av nästa år, uppger hon.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset