Mamma orkar inte ta son till träning – kommunen får köra Den tioårige pojken fick en kontaktperson betald av kommunen eftersom hans mamma inte orkade följa honom till träningen.
Mamma orkar inte ta son till träning – kommunen får köra Den tioårige pojken fick en kontaktperson betald av kommunen eftersom hans mamma inte orkade följa honom till träningen.

Enligt en dom i förvaltnings-rätten har en ensam-stående mamma rätt till hjälp med att följa sonen till fotbolls-träningen. ”Man kan tycka att det borde ingå i föräldrarollen.”

Mamman orkar inte ta sin son till fotbollsträningen två gånger i veckan. Nu ger förvaltningsrätten pojken rätt till en kontaktperson.
– Man kan tycka att det borde ingå i föräldrarollen, säger rådmannen Ola Brändström vid förvaltningsrätten i Malmö.

Den aktuella stadsdelsförvaltningen ville inte bevilja pojken kontaktperson då man ansåg att det inte fanns något som förhindrade mamman att följa den tioårige sonen till träningen. Malmökvinnan ansåg själv att hon inte hade ork att ansvara för pojkens fritidsaktivitet.

”Hon har visat att hon inte vill ha hjälp till självhjälp, utan att hon vill ha någon som utför hennes sysslor åt henne”, skriver stadsdelsförvaltningen i sitt beslut.
– Vi som dömde var överens om att mamman borde sköta det, men rent formellt är det pojken som söker och behöver denna insats. Att mamman inte kan sköta detta själv behöver inte gå ut över sonen och vi har beaktat det som är bäst för barnet, säger Brändström.

Det var en oenig förvaltningsrätt som tog beslutet. Två nämndemän ansåg att mamman borde orka sköta sonens fritidsaktivitet själv.

”Enbart det förhållande att N N är ensamstående med tre små barn utgör där-emot inte skäl att bevilja pojken bistånd i form av en kontaktperson”, skriver de två oeniga nämndemännen i sitt beslut.

Kan vi efter denna dom vänta oss en anstormning av ensamstående mammor som vill ha kommunens hjälp med vardagssysslor?
– Det skulle förvåna mig mycket. Jag tror inte att detta kan komma att bli någon vägledande dom, säger Brändström.

Analys: Kan tolkas hur vitt och brett som helst

Stefan Wahlberg – Metros rättslige expert

Socialtjänstlagen innehåller ett antal ”gummiparagrafer” som i princip kan tolkas utifrån ideologisk, politisk och personlig uppfattning. 

I praktiken handlar dessa bestämmelser om den grundläggande statsvetenskapliga frågan om vilket ansvar stat och kommun ska ta för medborgarnas liv.

Socialtjänstlagens bestämmelser om att man ska ta hänsyn till barnets bästa skulle i princip kunna tolkas hur vitt och brett som helst till förmån för alla småbarnsföräldrar som vill ha extra ekonomiskt bistånd. 

Frågan är om detta verkligen är det som är lagstiftarens avsikt. 

Ytterst handlar detta nämligen om hur skattebetalarna vill att deras pengar ska fördelas. 

Frågan är därför, som i så många andra sammanhang när det gäller lagarna kring vårt välfärdssystem, egentligen mer politisk än juridisk.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset