SLUTREPLIK: Joar Forssell (23/2) upprepar argumentet att kameraövervakning inte avhåller galningar och fanatiker från att begå brott. Det må så vara. Men som ännu en gång har bekräftats, denna gång av polisens insats efter terrorattentaten i Köpenhamn, är övervakningskameror framför allt ett ovärderligt redskap i polisens arbete att utreda och klara upp våldsrelaterad brottslighet.

Varje gång en terrorist kan identifieras och lagföras med kamerornas hjälp innebär det att rättvisa skipas, att offren får upprättelse och nya terrordåd av samma brottsling förhindras. Redan detta är skäl nog att bygga ut användningen av övervakningskameror på allmänna platser.

Tvärtemot Forssell menar alltså jag att lagen om kameraövervakning behöver förtydligas. Detta för att det ska stå klart för de tillståndsgivande myndigheterna att medieredaktioner som Sveriges Radio och Sveriges Television får kameraövervakas i likhet med andra särskilda skyddsobjekt. Datainspektionen har hittills sagt nej med hänvisning till skyddet för den personliga integriteten. Jag hävdar att medborgarnas berättigade krav på yttrandefrihet, öppenhet och ett fritt demokratiskt samhälle väger tyngre.

Maria Abrahamsson (M)

Riksdagsledamot, konstitutionsutskottet

​LÄS MER: Kameror hjälper inte mot terrorister

​LÄS MER: Skydda yttrandefriheten med mer övervakning

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset