Båtmotorer till ett värde av omkring 170 miljoner kronor stjäls varje år. Arkivbild
Båtmotorer till ett värde av omkring 170 miljoner kronor stjäls varje år. Arkivbild

Varje år stjäls båtmotorer för omkring 170 miljoner kronor. Internationella ligor misstänks ligga bakom stölderna. Nu finns planer på en "marin grannsamverkan" över hela landet för att göra det svårare för tjuvarna.

Efter flera års nedgång i statistiken över båtmotorstölder verkar den trenden brytas i år. Enligt siffror från Brottsförebyggande rådet (Brå) har antalet stölder i landet ökat med sju procent under årets första tre kvartal. I södra och mellersta Sverige har de kriminella ligorna varit som mest aktiva. Ett av de få undantagen i den dystra statistiken är region Väst där stölderna minskat med nära 20 procent.

– Förklaringen är den båtsamverkan som vi infört. Ett målmedvetet arbete som vi jobbat med några år och som vi nu ser resultatet av, säger Thomas Andersson vid polisen region Väst och samordnare för projektet.

Får "egen" polis

Båtsamverkan bygger, precis som grannsamverkan på land, bland annat på att medlemmarna ser till varandras båtar och är uppmärksamma på vilka personer som rör sig i området.

– Varje båtsamverkansförening får också en "egen" polis eller kontaktperson som man kan slå larm till, säger Thomas Andersson.

Under årets första nio månader har 1 938 båtmotorstölder polisanmälts. Mer än en fjärdedel har rapporterats från Stockholmsområdet.

– Eftersom så liten del av stöldgodset återfinns är det lätt att anta att mycket försvinner utomlands, säger Åsa Sönnerby, kommunikatör vid branschorganisationen Larmtjänst som arbetar tillsammans med polisen i båtsamverkansprojektet.

Under hela fjolåret anmäldes sammanlagt 2 310 stölder vilket var den lägsta noteringen sedan 2010. Allt tyder på att den siffran kommer att öka i år.

– Vi är ju inne i den värsta perioden nu. Det är öde i hamnarna men båtarna ligger där, säger Thomas Andersson.

Sänkta premier

Det sammanlagda värdet på det stulna ligger enligt Thomas Andersson på mellan 160 och 170 miljoner kronor årligen.

– Och det är bara för motorerna. Båtarna får ofta ganska stora skador dessutom.

Det minskade antalet stölder i region Väst har också noterats av försäkringsbolag.

– Ett bolag som sett effekten har sänkt försäkringspremien med tio procent för båtägare i det här geografiska området, säger Thomas Andersson.

Flera andra regioner har visat intresse för projektet. Thomas Andersson har också fått i uppdrag att informera om verksamheten på ett nationellt plan.

– Målet är att konceptet ska kunna spridas och användas över hela landet.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset