Maskinen Ellie skannar av din röst och dina ansiktsuttryck och jämför dem sedan i en databas.
Maskinen Ellie skannar av din röst och dina ansiktsuttryck och jämför dem sedan i en databas.

Ellie är välkomnande och presenterar sig artigt på skärmen. Men så fort du öppnar munnen analyserar hon dig – hon är en maskin som kan avslöja hur du mår genom att lyssna på ditt tonläge.

Ellie har skapats av teknikforskare vid Universitetet i Southern California. Hennes primära uppgift är att upptäcka tecken på depression eller post-traumatisk stress. Med hjälp av en sensor och en webbkamera läser maskinen av de personer som står framför skärmen, skriver The Independent. 

► LÄS MER: Psykisk ohälsa bör inkluderas i ämnet idrott och hälsa

Människor med ångest skruvar och grejar mycket med sina händer. Nedstämda människor ler lika mycket som en person som är lycklig, men med mindre inlevelse och de undviker ögonkontakt, skriver tidningen. Ellie jämför sina patienters leende med andra personer som finns en databas. Hon noterar även hur patienterna tar pauser i meningar, hur deras kroppshållning är och i vilken riktning de tittar åt. Människor som lider av depression tenderar att inte uttala vokaler lika tydligt som andra. 

Ellie är inte tänkt att ersätta mänskliga terapeuter, utan är snarare tänkt att vara ett verktyg för vården att samla information. Personal inom vården kommer även i fortsättningen att ställa diagnos och fastställa eventuell medicinering, skriver tidningen. 

► LÄS MER: När mattan rycks bort måste vården fungera

– Vi har sett ett stort intresse från vårdinrättningar i USA som vill använda teknik för att göra en objektiv mätning av icke-verbala beteenden och sedan passa ihop detta med en klinisk bedömning av mental ohälsa, säger Louis-Philippe Morency, en av skaparna bakom Ellie. 

Att prata med Ellie kan underlätta för människor som upplever att det är ett stigma med att prata med en vanlig terapeut. Faller försöken med Ellie väl ut hoppas skaparna att hon ska nå ut till människor som av kostnadsskäl aldrig sökt hjälp för psykiska sjukdomar. 

► LÄS MER: Därför kan det vara bra att gråta

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset