För lite problemlösning med matte enligt undersökning. Arkivbild
För lite problemlösning med matte enligt undersökning. Arkivbild

Matematik är ett centralt ämne för eleverna på natur- och teknikprogrammen. Men undervisningen går mest ut på enskilt rutin-räknande i boken. Eleverna riskerar därmed att gå vidare till högskola och yrkesliv utan tillräckliga färdigheter i problemlösning, enligt en ny granskning.

Skolinspektionen har undersökt undervisningen i kursen matematik 3c vid 33 gymnasieskolor i landet. Inspektionen konstaterar att en tredjedel av skolorna ger eleverna för lite träning i att använda tidigare kunskaper på nya sätt – alltså lösa matematiska problem. Diskussioner och reflektioner i undervisningen förekommer sällan. Lärarna uppger att tiden inte räcker till.

Skolinspektionen konstaterar också att en majoritet av lärarna på de granskade skolorna deltagit i fortbildningen Matematiklyftet. Ändå tycks det ta tid att ändra på inarbetade arbetssätt.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset