Polis eskorterar asylsökande från ett Öresundståg. Om den asylsökandes ålder är osäker, kan medicinska åldersbedömningar vara en användbar metod, enligt Statens medicinsk-etiska råd. Arkivbild.
Polis eskorterar asylsökande från ett Öresundståg. Om den asylsökandes ålder är osäker, kan medicinska åldersbedömningar vara en användbar metod, enligt Statens medicinsk-etiska råd. Arkivbild.

Barn eller vuxen? Att göra medicinska åldersbedömningar på asylsökande är okej, anser Statens medicinsk-etiska råd. Rätt använda ger sådana metoder en mer tillförlitlig bedömning av åldern, jämfört med enbart samtal och uppskattningar, anser rådet.

Men den som ska testas måste ge sitt samtycke och det gäller att använda de metoder som har starkast vetenskapligt stöd.

"Det är inte är etiskt acceptabelt att bortse från de medicinska åldersbedömningarnas felmarginaler", säger professor Kjell Asplund, rådets ordförande, i ett pressmeddelande.

"Tar man inte hänsyn till felmarginalerna finns en uppenbar risk att barn felaktigt bedöms vara vuxna. De skulle då gå miste om det utökade skydd de har rätt till enligt svensk lag".

Rådet anser att de medicinska testerna inte bör användas rutinmässigt och att den slutliga åldersbedömningen måste grunda sig på en sammanvägd bedömning av allt som kommit fram under asylprövningen.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset