Scanpix/arkiv
Skånemejerier pumpade inte bara ut mjölk – de pumpade under flera års tid även ut sprit och stora mängder avloppsvatten från sin anläggning i Kristianstad.
 
Hur stora mängder avloppsvatten det handlade om framgår inte, men det var så pass mycket att kommunens reningsverk inte kunde hantera det. Nu har Länsstyrelsen åtalsanmält Skånemejerier AB.
– I samband med att vi fick in ett anmälningsärende för en dryg månad sedan märkte vi att Skånemejerier har överskridit sina utsläppsvillkor under flera års tid, säger miljödirektör Annelie Johansson på Länsstyrelsen Skåne.

Utsläppen kan också leda till att staten måste böta då bland annat fosfor och kväve har hamnat i Hanöbukten.
– Utsläppen från kommunens reningsverk har uppmärksammats av EU och kan leda till böter för svenska staten, säger Johansson.

Etanol har också släppts ut, något som kan bilda marknära ozon som länsstyrelsen uppger kan vara skadligt för människor och grödor.
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset