Skolverket vill se mer fokus på sexuella ofredanden i skolan. Arkivbild.
Skolverket vill se mer fokus på sexuella ofredanden i skolan. Arkivbild.

Efter att sexuella ofredanden, bland annat på festivaler, fått mycket uppmärksamhet under sommaren vill nu Skolverket att skolorna ska ta tillfället i akt och intensifiera sitt förebyggande arbete mot ofredanden i skolmiljön.

– Nu när den här frågan är på dagordningen vill vi att man tar samtalet om det också ute i Sveriges skolor. Det finns en möjlighet att prata om det som varit aktuellt och styra in det på hur det är i skolan, säger Hugo Wester, undervisningsråd på Skolverket.

Lagstadgad skyldighet

Han säger att det i många skolor redan bedrivs ett framgångsrikt arbete mot trakasserier och kränkningar men att det finns brister på många håll i det förebyggande arbetet. Ofta handlar det om att skolorna agerar först när något har hänt.

– Om det är något man skulle kunna jobba med och utveckla är det det breda främjande arbetet. Skolan har ett tydligt uppdrag att jobba med de här frågorna, det är något som slås fast i skollagen och läroplanen, säger Hugo Wester.

Självklar del

Bris generalsekreterare Magnus Jägerskog tycker att det är bra att det skapas uppmärksamhet kring problemet med sexuella ofredanden i samband med skolstarten. Men han betonar också att det viktigaste är att det inte får stanna där.

– Skolan är en oerhört viktig plattform för värdebaserade frågor och frågor om respekt för varandra. Det vi vill se är att det blir en systematik kring arbetet i skolan med dessa frågor. Det ska vara en självklar del av ämnesundervisningen och vi tycker att det är viktigt att den obligatoriska till sex- och samlevnadsundervisningen också handlar om rättigheter, normkritik och våld, säger Magnus Jägerskog.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset