Miljöminister Karolina Skog (MP) presenterar miljösatsningar i den kommande höstbudgeten på Stockholms universitet.
Miljöminister Karolina Skog (MP) presenterar miljösatsningar i den kommande höstbudgeten på Stockholms universitet.

Regeringen föreslår i den kommande budgeten totalt 375 miljoner kronor fram till 2020 för att få bort och begränsa farliga kemikalier i vardagen. Fokus ligger på barn och unga. Det handlar bland annat om kartläggning av farliga ämnen i konsumentprodukter och miljöövervakning av föroreningar av svårnedbrytbara högfluorerade miljögifter, så kallade PFAS. Pengar går också till stöd till företag som vill byta ut farliga ämnen i kemiska produkter och varor.

Kemikalieinspektionen får nya pengar för att snabbare kunna handlägga ärenden om bekämpningsmedel. Regeringen ger också Kemikalieinspektionen i uppdrag att se över möjligheten att begränsa icke-yrkesmässig användning av växtskyddsmedel i till exempel gräsmattor och rabatter.

Pengarna fördelas över fyra år med 57 miljoner 2017, 107 miljoner 2018, 108 miljoner 2019 samt 103 miljoner 2020.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset