Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) med biträdande finansminister Per Bolund (MP) på pressträffen.
Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) med biträdande finansminister Per Bolund (MP) på pressträffen.

Migrationsverket och domstolarna får 2,3 miljarder kronor extra nästa år för att snabbare hantera alla asylansökningar.

Pengarna som föreslås i regeringens budgetproposition för 2017 behövs för att korta väntetiderna för asylbeslut. Många av de 163 000 personer som sökte asyl förra året väntar ännu på besked.

Även domstolarna behöver mer pengar för att hantera alla väntade överklagande från de som får avslag.

Pengar till snabbspår

Utöver pengarna till asylprocessen så vill regeringen öka anslaget för att de som får uppehållstillstånd snabbare ska komma i jobb eller utbildning.

Arbetsförmedlingen föreslås få drygt en halv miljard extra 2017. Mer pengar satsas också på regeringens "snabbspår" till jobb för de nyanlända som redan har en yrkesutbildning.

– Vi har en stor utmaning. Vi har många nyanlända som ska in på den svenska arbetsmarknaden, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S).

Utan grundskola

Allra störst utmaning är, enligt Johansson, de som nästan inte har någon utbildning alls. Hon pekar på att omkring en tredjedel av de nyanlända saknar fullgjord grundskola.

– De behöver en kombination av utbildning och praktik som leder in i arbete, säger Johansson.

Regeringen kommer även att förändra de subventionerade nystartsjobben, som infördes av Alliansregeringen. Enligt arbetsmarknadsministern är nystartsjobben inte tillräckligt träffsäkra.

Sänkt subvention

– Man anställer personer som hade fått jobb ändå. Det är onödigt att staten subventionerar dem som står nära arbetsmarknaden, säger Ylva Johansson.

Subventionen ska nu sänkas för personer som har varit arbetslösa i mindre än två år, och de maximala stödperioderna kortas. Samtidigt ökas subventionen i nystartsjobb för personer som varit arbetslösa i mer än tre år och för nyanlända.

Lägre kostnader

De anslagshöjningar som regeringen presenterade på måndagen är på totalt 3,5 miljarder kronor. Det är dock jämfört med de nivåer för 2017 som fanns i förra höstens budget.

Migrationsverket har därefter fått 31 miljarder extra för i år för att kunna hantera det stora antal asylsökande som kom förra hösten.

Regeringens bedömning av de totala kostnaderna för asylmottagning och integration framgår först när hela budgeten presenteras på tisdagen. Finansminister Magdalena Andersson (S) uppgav i augusti att kostnaderna blir flera miljarder lägre än vad man trodde i våras, eftersom prognoserna för antalet asylsökande skrivits ned.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset