Polisens registrering av romer framstår som mycket märklig. Sannolikt är den olaglig.

Scanpix

Det finns ett förbud mot att registrera människor enbart utifrån deras etniska tillhörighet och om registrering ska ske av andra skäl så får etnicitetet registreras endast om det är oungängligen nödvändigt i sammanhanget.Lagen är mycket hård och orsaken till detta är givetvis att historien förskräcker.

Dessutom finns det skydd i både den svenska grundlagen och Europakonventionen som förbjuder diskriminering och negativ särbehandling till följd av etniskt ursprung. Enligt personuppgiftslagen så räknas etniskt ursprung som en extra känslig uppgift och att ha det som utgångspunkt för registrering när det gäller just brottslighet kan i sig vara diskriminerande.

Polisen har ingen rätt att starta vilka register de vill. För detta krävs både tillstånd och tillsyn.

Sverige har inrättat en särskild myndighet som har tillsynen över bland annat polisens registreringar - Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden. Dit kan vem som helst vända sig. Nämnden kontrollerar då om personen är olagligt registrerad. Om någonting har skett olagligt så har man inte bara rätt att få information om det från nämnden utan kan också vända sig till Justitiekanslerna och begära skadestånd från staten. Olagliga registreringar ska rättas till.

Om det visar sig att registret är olagligt kan de ansvariga ställas inför rätta och fällas för brott. Frågan utreds just nu av Riksenheten för polismål vid Åklagarmyndigheten.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset