Enligt den förre detta gymnasiestudenten Michaela Toni är det inte utbildningsstandarden i den svenska skolan det är fel på. Det sjunkande PISA-reslutatet tror hon beror på stora elevgrupper och nedskärningar i den svenska skolan.
Enligt den förre detta gymnasiestudenten Michaela Toni är det inte utbildningsstandarden i den svenska skolan det är fel på. Det sjunkande PISA-reslutatet tror hon beror på stora elevgrupper och nedskärningar i den svenska skolan.

Efter chockresultatet i senaste PISA-undersökningen presenterar OECD nu en att göra-lista för att rädda den svenska skolan. Michaela Toni, 19, från Hässleholm var en av de gymnasieelever som skrev provet inför den kommande sammanställningen – men hon tror inte att det dåliga skolresultatet beror på att svenska elever skulle ha sämre kunskaper.

PISA-undersökningen som presenterades i december 2013 blev en rejäl kalldusch för svensk skola. Inget annat av de 33 OECD-länderna i undersökningen hade en lika stor resultatförsämring som Sverige.

Från en placering över snittet i samtliga tre ämnen – matematik, naturvetenskap och läsförståelse – i början av 2000-talet ligger vi nu genomgående under det.

Efter att alliansregeringen bett OECD reda ut vad som gått snett och vad som behöver göras presenterade och överlämnade de på måndagen rapporten ”Improving school’s in Sweden”: an OECD perspective” till regeringen och Skolkommissionen. Och det är en hel del förändringar som behövs göras.

 OECD-rapport: Så kan den svenska skolan räddas

Men själva PISA-mätningen har ifrågasatts, och flera experter har tidigare höjt ett varnande finger. Den förre detta gymnasiestudenten Michaela Toni, 19, från Hässleholm är en annan som inte tycker att provresultatet ger en rättvis bild av svenska elevers kunskaper.

I fjol gick hon tredje året på gymnasiet och fick då göra provet, något hon ställer sig väldigt kritisk till då klassen vid den tidpunkten inte läst matte på över ett halvår.

– Vi fick reda på att vi som läst till och med matte 4 skulle göra testet och resten av klassen blev lediga. Det enda positiva var att vi fick en varsin biobiljett, säger hon till Metro.

Michaela berättar att många i hennes klass hade väldigt bra betyg i matte, men att det trots det var väldigt svårt.

– PISA-undersökningen kanske inte är så användbar. Det är kul att jämföra länder men då måste man göra det mer lika, att inte välja elever som är lika gamla utan som har likvärdiga kunskaper och läser på samma nivå.

Experter kritiska till PISA-mätning

Hon säger samtidigt att det kan ligga något i att Sverige står sig så dåligt internationellt. Men hon tror att det beror mer på att elevgrupperna generellt är för stora och att skolorna kan bli bättre på att förbereda eleverna inför proven än att elevernas kunskapsnivå skulle vara sämre.

– Det är skolan som gör nedskärningar eller inte har tillräckligt mycket pengar och det drabbar ju oss elever. Vad jag har hört ska man kunna gissa sig fram på högskoleprovet och ändå komma in på lärarlinjen.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset
Mer om Pisa