Migrationsverket gör i varje ärende en samlad bedömning där vi tar ställning till intyg, utlåtanden och annan stödbevisning som lämnats in, men det är asylsökandens berättelse som utgör grunden för vår bedömning, skriver Fredrik Beijer, Migrationsverkets rättschef.

Detta är en replik på den här debattartikeln. Det är personen som har skrivit texten som står för åsikterna i den, inte Metro. Metro är en politiskt obunden tidning.

Två ledare för Frälsningsarmén uppmanar i Metro 4 april Migrationsverket att ”se till kristnas svåra situation” och frågar hur Migrationsverket bedömer äktheten i en konvertering.

Att utreda en persons behov av skydd i Sverige är en svår uppgift. Men Migrationsverkets kärnverksamhet är just detta, att ta ställning till om en sökande har gjort sina skyddsskäl sannolika. Vi utreder de skäl den sökande åberopar och gör en samlad bedömning av alla omständigheter i varje enskilt ärende.

Till skillnad från många andra asylärenden handlar det i konvertitärenden om den sökandes inre känsloliv och att man tillhör, eller uppfattas tillhöra, en viss grupp som kan utsättas för förföljelse. Det är processen och skiftet från en övertygelse till en annan som främst utreds av Migrationsverket. Det händer att utredaren frågar närmare om kunskaper, exempelvis när den sökande uppgett att han eller hon studerat kristendomen under flera år.

LÄS MER: Migrationsverket: 444 fall av misstänkt människohandel 2017

Artikelförfattarna skriver bland annat att deras inlagor och utlåtanden om asylsökande som konverterat inte får något gehör hos Migrationsverket och ställer frågan: ”Vad kräver Migrationsverket av en konvertit?” Det raka svaret på den frågan är att alla asylsökande som söker skydd i Sverige ska göra sitt behov av skydd sannolikt. Migrationsverket gör i varje ärende en samlad bedömning där vi tar ställning till intyg, utlåtanden och annan stödbevisning som lämnats in, men det är asylsökandens berättelse som utgör grunden för vår bedömning.

Migrationsverkets egen genomgång av 28 asylärenden som uppger sig vara konvertiter (publicerad i januari 2018) visade ett behov av utbildning. Som ett första steg kommer vi därför att arrangera en heldagskurs i samarbete med Sveriges Kristna Råd, SKR, en organisation som vi också tidigare samarbetat med kring just sådana utbildningsinsatser.

Fredrik Beijer, Migrationsverkets rättschef

Kommentera denna artikel

Vad tycker du? Här har du möjlighet att kommentera denna artikel. Vi på Metro vill ha en öppen dialog där de som deltar respekterar varandras åsikter. Alltså förväntar vi oss att du håller en schysst ton. Du kan framföra dina åsikter på ett civiliserat sätt även om du inte håller med om andras. Vi tror på dig!

Här kan du läsa hela vår kommentarspolicy.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset