Sverige kommer att föra tillbaka en del pengar till biståndet. Det innebär att bland annat Afrikanska utvecklingsbanken får tillskott enligt plan. På bilden torkan i Etiopien 2012. Arkivbild.
Sverige kommer att föra tillbaka en del pengar till biståndet. Det innebär att bland annat Afrikanska utvecklingsbanken får tillskott enligt plan. På bilden torkan i Etiopien 2012. Arkivbild.

De minskade kostnaderna för asylmottagningen gör att biståndet nu får 6 miljarder kronor mer än väntat.Av dessa går 2,5 miljarder kronor till nya satsningar.

I våras minskade regeringen biståndsanslaget med drygt 4 miljarder kronor till följd av ökade kostnader för asylsökande. Nu återförs 3,9 miljarder kronor för att återställa tidigare neddragningar. Det handlar bland annat om pengar till Sida, Världsbanken och Afrikanska utvecklingsbanken liksom FN:s miljöarbete.

Utöver dessa återställningar av anslaget går 2,5 miljarder kronor till nya satsningar med fokus på barn på flykt. 1,6 miljarder går specifikt till det, 500 miljoner till "sköra stater" och att förebygga konflikter samt 400 miljoner kronor till sexuell och reproduktiv hälsa, jämställdhet och miljö och klimat.

– Jag är väldigt glad att vi kan göra en stor insats för det globala samfundet, säger ministern för internationellt utvecklingsarbete och klimat Isabella Lövin (MP).

Förändringarna av biståndsanslaget kommer i höstens ändringsbudget, det vill säga justering av innevarande års budget, och bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset