Höstbudgeten blir tillgänglig för media nu på morgonen.
Höstbudgeten blir tillgänglig för media nu på morgonen.

Totalt presenterar regeringen förslag för 23,6 miljarder kronor, där den största satsningen är 10 miljarder till kommunerna.Samtidigt redovisas ett budgetunderskott.

Finansiering och budgetförstärkning uppgår till 6,4 miljarder kronor, till exempel en kemikalieskatt, minskade utgifter på ensamkommande flyktingbarn och färre extratjänster och traineejobb än vad regeringen tidigare räknat med. Dessutom tillkommer en post "övrigt" på 0,9 miljarder kronor.

Det innebär att inte alla förslagen i budgeten är finansierade, utan regeringen måste låna. De offentliga finanserna kommer att belastas med 16,3 miljarder kronor.

De stora förslagen i budgeten är redan kända. De största satsningarna är tio miljarder kronor till kommunerna samt 3,5 miljarder kronor till flyktingar och integration. Det senare inkluderar såväl ökade kostnader för Migrationsverket som förändringar som regeringen föreslår, bland annat för att snabba på nyanländas väg in på arbetsmarknaden.

Polisen får, trots den senaste tidens intensiva debatt, bara 100 miljoner kronor extra nästa år. Därtill får Säpo 80 miljoner kronor. Däremot trappas anslaget upp så att det år 2020 är en dryg miljard högre än i dag. Polisen själv har äskat 3,9 miljarder kronor extra för åren 2017–2019.

Pengar senare

– Det är väldigt sällan myndigheter får allt de begär, kommenterade finansminister Magdalena Andersson (S).

En annan stor satsning som framför allt innebär pengar mot slutet av budgetperioden, och efter valet, är på miljö och klimat – den största i svensk historia, enligt statsministern. Nästa år handlar det om 1,8 miljarder kronor, varav 700 miljoner är en påfyllnad till kontot för supermiljöbilspremier och 500 miljoner till biståndssatsningar för ett uppfylla EU:s krav.

Nedskrivna prognoser

Drygt 900 miljoner kronor ska också satsas under fyra år, varav 400 miljoner är ett nytt tillskott, på jämställdhet (ny myndighet) och en nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor. Satsningar för utbyggnad av bredband på landsbygden får 850 miljoner kronor de kommande fyra åren. Andra satsningar är höjt flerbarnstillägg och bostadstillägg för barnfamiljer. Besparingar blir det däremot på anslagen till extratjänster och traineejobb, som inte alls gett så många jobb som regeringen hoppats på. Här skrivs prognoserna ned så att 1,7 miljarder kronor sparas.

Regeringen drar även in pengar genom höjd inkomstskatt i och med att fler får betala statlig skatt. Det blir även höjd skatt på alkohol och bensin. Dessutom införs en skatt för banker.

Christine Olsson/TT
Finansminister Magdalena Andersson (S).
Christine Olsson/TT
Finansminister Magdalena Andersson (S).
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset