Mindre pengar till sjuka och gamla Anders Borg presenterade vårpropositionen på måndagen.
Mindre pengar till sjuka och gamla Anders Borg presenterade vårpropositionen på måndagen.

Sverige står inför hårdare tider med högre arbetslöshet. Därför satsar regeringen flera miljarder på bland annat utbildning. Samtidigt minskas budgeten för sjuka och gamla.

Det är två tuffa år som väntar Sverige med högre arbetslöshet och inbromsad tillväxt. Först 2015 blir det bättre, enligt finansminister Anders Borg.  

Som motvikt till de dåliga tiderna vill regeringen satsa på utbildning. Tusentals nya utbildningsplatser ska skapas de kommande två åren för att balansera.

Samtidigt minskas budgeten för sjuka och gamla. Området "ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning" får flera miljarder kronor mindre till 2017. I år är beräkningen 93 miljarder kronor. 2017 får samma område 87 miljarder kronor. 

Anledningen till minskningen är att regeringen gör bedömningen att färre kommer få sjukersättning under kommande år. Många äldre med sjukersättning kommer gå vidare till att i stället få ålderspension. 

Enligt regeringens prognoser minskar antalet personer med sjukersättning från 358 500 personer förra året, till 267 500 personer om fyra år. 

Volymen i sjukpenningen ökade dock både 2011 och 2012, vilket regeringen förklarar med att fler blivit sjuka och att fler återkommit till sjukförsäkringen efter att de tidigare lämnat den. 

Ekonomisk trygghet vid ålderdom minskas från 40 miljarder till 36 miljarder kronor 2017.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset