Risken för att frigivna fångar återfaller i brott är betydligt mindre när de medicineras mot missbruk eller psykiska åkommor jämfört med perioder när de inte medicineras, visar en ny stor sudie. Arkivbild.
Risken för att frigivna fångar återfaller i brott är betydligt mindre när de medicineras mot missbruk eller psykiska åkommor jämfört med perioder när de inte medicineras, visar en ny stor sudie. Arkivbild.

Risken för att frigivna fångar återfaller i våldsbrott är betydligt mindre när de medicineras mot missbruk eller psykiska åkommor jämfört med perioder när de inte medicineras, visar en ny stor studie.

I studien, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Jama, har svenska och brittiska forskare tittat närmare på samtliga de 22 275 fångar som frigavs i Sverige från juli 2005 till december 2010. Vid uppföljningen, som i snitt gjordes drygt fyra år och sju månader efter frigivningen, hade 4 031 av fångarna utfört 5 653 nya våldsbrott.

Men jämförelser mellan perioder där fångar medicinerades och inte medicinerades visar på stora skillnader. Antipsykotiska mediciner minskar risken för återfall med 42 procent. Så kallad psykostimulantia – som exempelvis amfetamin, efedrin eller metylfenidat – minskar risken med 38 procent medan läkemedel som ges mot olika slags missbruk sänker återfallsrisken med hela 52 procent.

Analyserna visar också att även fullbordade psykologiska behandlingsprogram som siktar på generella attityder om brottslighet och droganvändning ger minskad återfallsrisk. Studien argumenterar för att medicinering är ett förhållandevis billigt sätt att förebygga brott, och att vidare forskning behövs om vilka effekter en kombination av medicinering och psykologiska behandlingsprogram kan få.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset