Folkhälso- sjukvårds och idrottsminister Gabriel Wikström (S). Arkivbild.
Folkhälso- sjukvårds och idrottsminister Gabriel Wikström (S). Arkivbild.

Det krävs politiska beslut om all abortvård ska räknas in i patientregistret. Men det är inte en fråga som folkhälsominister Gabriel Wikström (S) prioriterar i nuläget.

– Det är en märkbar förbättring av att uppgifter nu får registreras i patientregistret jämfört med när de inte fick göra det alls. På det sättet kommer abortvården att kunna förbättras. Sedan ska man komma ihåg att de aborter som görs av läkare är den svårare typen av aborter, och där är det extra viktigt att man kan följa kvalitet och resultat för att kunna förbättra den här typen av aborter, säger Wikström.

TT: Samtidigt sker den allra största delen av alla aborter tidigt i graviditeten, och i allt högre utsträckning efter besök hos barnmorska?

– Det man ska komma ihåg är att de här uppgifterna inte har registrerats alls i patientregistret någon gång. Nu när de får det av behandlingar som utförs av läkare så är det en märkbar förbättring, det tycker jag är ett bra första steg.

TT: Kan du tänka dig att räkna in alla aborter?

– Det är inget vi diskuterar i nuläget. Dels skulle det beröra hela patientregistret, man kan inte bara ta uppgifter rörande aborter. Dels har vi en målsättning att inte öka den administrativa bördan inom sjukvården, och det finns en risk att det skulle innebära det. Så i dagsläget är det inget vi diskuterar, men det är absolut något vi kan diskutera inför framtiden.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset