TT
Signaturen "En republikan" anser att Alice Bah Kuhnkes bok ”Victoria, Victoria” rimmar illa med hennes uppdrag som demokratiminister. 

Alice Bah Kuhnke har blivit ny kultur- och demokratiminister efter det att hon har jobbat som general­direktör för Ungdoms­styrelsen. Jag undrar vad h­ennes bok om kronprinsessan Victoria (”Victoria, Victoria” från 2002) har för b­etydelse i samman­hanget.

Att hon har hyllat den odemokratiska monarkin gör henne ytterst olämplig som demokratiminister.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset