Mattias Vepsä.

REPLIK: Jag delar Ditte Karlssons uppfattning (Metro 13/4). Den lärarbrist vi står inför är oroande. Skickliga och engagerade lärare är det viktigaste verktyget för att nå kunskapsmålen i skolan.

Därför behöver läraryrket bli mer attraktivt. En förutsättning för att uppnå det är att lärarutbildningen håller hög kvalitet. Statsministern aviserade redan i regeringsförklaringen en kvalitetssatsning på högskolan. För lärarutbildningen handlar det bland annat om att forskningsanknytningen behöver stärkas på sina håll men också att vi säkerställer kvaliteten i den verksamhetsförlagda utbildningen.

Ytterligare insatser för att höja läraryrkets attraktivitet är utökad kompetensutveckling under yrkeslivet samt höjda lärarlöner. Därför vill regeringen satsa på lärarna, i både grund- och gymnasieskolan samt sfi. Som ansvarigt statsråd för frågan för jag just nu också samtal med skolans parter om hur vi bäst använder och fördelar de 3 miljarder kronor som regeringen har avsatt för höjda lärarlöner.

Att vända utvecklingen i läraryrket är en förutsättning för att vända utvecklingen i skolan. Därför kommer regeringen att prioritera investeringar i läraryrkets attraktivitet, att höja kvaliteten i lärarutbildningen och förbättra lärarnas löner och arbetsvillkor.

Helene Hellmark Knutsson (S),
Minister för högre utbildning och forskning

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset