...och samtidigt fick månadskortet ny skepnad med en magnetremsa på baksidan. 
...och samtidigt fick månadskortet ny skepnad med en magnetremsa på baksidan. 

Hur dagens månads- och biljettkort hos SL ser ut vet väl i princip alla som de senaste åren har rest med lokaltrafiken i Stockholms län. Men minns du hur månadskorten och enkelbiljetterna såg ut innan systemet digitaliserades? Häng med på en nostalgitripp i SL-kortets historia.

Spårvägsmuseet
1971 fick Stockholmarna sitt allra första månadskort för resor i hela länet. Det så kallade ”50-kortet” kostade just 50 kronor och var därmed betydligt billigare än tidigare biljettalternativ.

Spårvägsmuseet
1973 infördes nya kuponger och resmor för enkelresor, med en ny sorts stämpel. Lösningen skulle vara tillfällig men användes fram tills för ett par år sedan. Priset för en eneklresa har dock stigit med åren..

Hans Ekestang/Spårvägsmuseet
På 80-talet sattes automatspärrar upp vid perrongerna…

Henrik Montgomery/TT
Den så kallade SL-remsan stämplades vid varje resa och användes i över 40 år – från början av 70-talet fram tills dess att den gick i graven den sista mars 2013.

Fredrik Sandberg/TT
Sedan 1 april 2013 ersätter Access-korten alla former av pappersbiljetter. Korten kan laddas med månadskort, enklebiljetter och så kallad reskassa.

På söndagen blev det känt att de styrande politikerna vill chockhöja priset på SL:s månadskort – från dagens 790 kronor till 900 kronor i månaden.

LÄS MER: Så mycket höjs SL-kortet

Sitt allra första månadskort för resor inom hela länet fick stockholmarna år 1971, då det så kallade ”50-kortet” infördes. Kortet kostade just 50 kronor, motsvarande 352 kronor enligt dagens penningvärde.

1980 sattes automatspärrar upp vid perrongerna. Samtidigt bytte korten skepnad och utrustades med en magnetremsa på baksidan. Priset för ett månadskort var då 80 kronor.

1995 gjordes korten om i en mindre storlek, och ett par år senare förändrades kortens utseende igen. Nu kunde resenärerna välja datumintervall som korten skulle gälla, och samtidigt blev månadskorten opersonliga.

1997 var priset för ett månadskort 400 kronor, vilket mostvarar 487 kronor enligt dagens penningvärde. Sedan strax efter milleniskiftet har priset för ett månadskort höjts med 100 kronor vartannat till vart trejde år.

Papperskorten med magnetremsa levde kvar länge – först 2010 ersattes de gamla månadskorten med dagens elektroniska Access-kort.

Under några år gick det att resa med den så kallade SL-remsan, som stämplades för varje enkelresa, parallellet med Access-korten. Men den sista mars 2013 digitaliserades SL:s biljettsystem fullt ut när SL-remsan till sist gick i graven.

Senast som avgiften på månadskortet höjdes var i september 2011, då priset steg från 690 till nuvarande 790 kronor i månaden.

►LÄS MER: SL-kortet borde ha kostat 370 kronor 

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset