REPLIK: I Metro den 23 juni kritiserar tre förespråkare för vegetabilisk kost regeringens engagemang för svenska mjölkbönder med argumenten att mjölk är farlig för folkhälsa och miljö. Det är en skev bild av verkligheten.

Enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, visar den sammanvägda forskningen att mjölk är en värdefull näringskälla med stor betydelse för hälsan.

Det finns inget negativt samband mellan mjölk och hjärtkärlsjukdom. Det visar bland annat en stor meta-analys av Soedamah-Muthu et al. 2011 och en systematisk genomgång av forskning på området gjord av Åkesson et al. 2013. Soedamah-Muthus resultat pekar tvärtom på motsatsen – ju mer mjölk man drack, desto mindre var risken att drabbas av hjärtkärlsjukdom.

Självklart påverkar mjölken klimatet. Det gör allt vi äter och dricker. Därför gäller det att se till att det vi stoppar i oss innehåller så mycket näring som möjligt relaterat till sin klimatpåverkan. Då är mjölk bra. Den innehåller till exempel 7 gånger mer näring än havredryck i relation till sin klimatpåverkan. FAO konstaterar dessutom att svensk mjölk har 44 procent lägre klimatpåverkan per liter mjölk än världsgenomsnittet.

Två av regeringens miljökvalitetsmål, ett rikt odlingslandskap och ett rikt växt- och djurliv, är beroende av svensk mjölkproduktion. Med sin klimatsmarta produktion bidrar dessutom svenska mjölkbönder till det övergripande generationsmålet som innebär att vi inte ska exportera miljöpåverkan genom att flytta matproduktionen utomlands där både djurskydd och miljöhänsyn är sämre.

Svensk mjölk är inte något hot varken mot folkhälsa eller miljö. Tvärtom är den en förutsättning för ett långsiktigt ekonomiskt, ekologiskt och socialt uthålligt samhälle.

Professor Helena Lindmark Månsson

​Nutritionsexpert på LRF Mjölk

Lisa Ehde

​Miljö- och klimatexpert på LRF Mjölk

LÄS MER: Mjölk kan leda till prostatacancer och ökar risken för hjärtinfarkt

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset