Även om du inte aktivt mobbar kan du delta i mobbnings-spelet.
Även om du inte aktivt mobbar kan du delta i mobbnings-spelet.
Örebro Universitet

Är du en mobbare på jobbet? Då svarar du antagligen inte ja på frågan i alla fall.
– Få upplever att de är mobbare, säger Louise Svensson, som doktorerat på vuxenmobbning.


Mobbning är något som starkt förknippas med skolan, men det är en falsk bild. Det finns undersökningar som visar att mobbning faktiskt är vanligare i vuxenvärlden än i skolan.

Nio procent av svenskarna upplever att de blir utsatta för jobbmobbning.

– Det är samma fenomen som går igen i skolan, på arbetsplatsen och på ålderdomshemmet, säger Louise Svensson, som intervjuat utsatta, observatörer och mobbare i sin färska avhandling vid Örebro Universitet.

Mobbaren går antingen till attack mot offrets privatliv eller mot arbetet det utför.

– När det gäller den personrelaterade mobbningen är det personens rykte eller privatliv som angrips. Det kan vara en enda kollega som inte bjuds på femtioårsfesten. En arbetsrelaterad mobbning kan vara att en person blir fråntagen ansvar eller får för mycket ansvar som mobbaren vet att den inte klarar av.

Förutom mobbaren och offret spelar stödjare och medlöpare viktiga roller, enligt Louise Svensson. En förvånande upptäckt är att kontorsmiljön påverkar hur utsatt en person kan känna sig. En arbetsplats utan väggar – som till exempel en skolsal eller ett öppet kontorslandskap – kan vara en mardröm för en mobbad.

– Väldigt få har uppmärksammat betydelsen av en reträttplats. För den som är utsatt kan det vara viktigt med ett eget rum, en plats där man inte kan bli mobbad.

Rollerna i mobbnings-spelet


Chefen

Chefen kan ha en viktig roll. Eftersom en chef har makt och ofta är ett föredöme blir genomslaget mycket större när en chef blundar för en mobbningssituation än när en kollega är passiv.

I samtliga intervjuer som Louise Svensson gjort i sin avhandling har chefen spelat en roll, antingen som medlöpare, mobbare, passiv eller den som tar den mobbades sida. En aktivt mobbande chef kan använda sin makt genom att till exempel ge ordet till vissa men inte till andra under ett möte, som i det här exemplet från Louise Svenssons avhandling:

"När jag försökte begära ordet på möten så fick jag aldrig ordet. Till slut kunde han säga 'och vad ville lilla Gustav då?' när han hade fått ut all sin information."

Skuggledaren

Mobbaren kan vara en kollega som formell  är på samma nivå på rangordningen, men har outtalad makt och är den som bestämmer vad som är rätt eller fel under arbetsdagen.

Skuggledaren kan få särskilt mycket att säga till om på arbetsplatser där chefen ofta är frånvarande. Det är också vanligt att det är den person som har tätast kontakt med chefen.

Ibland rör det sig snarare om en grupp skuggledare än en enskild person.

Skugg-ledaren har ofta varit på arbetsplatsen länge och har jobbat upp sin makt under längre tid.

Nyanställde Bodil berättar om hur den informella ledaren visar sin makt mot en annan anställd under en fikarast.

"De gick och hämtade mig och sa 'det är kaffe'. Men Anja var inte där, så jag gick och hämtade henne. Jag frågade dem 'varför kallade ni inte på Anja'. Neej för hon dricker te" sa de (skratt)".

Spindeln i nätet

Är den som har ansvaret för att sprida och hämta information på arbetsplatsen. Det är en roll som gör det lätt att särbehandla kolleger åt det ena eller andra hållet. Petra som Louise Svensson intervjuat i sin avhandling berättar om hur en informationsspridare utövar sin makt.

"På morgonen kunde jag sitta på mitt kontor och då kunde hon gå runt i korridoren och säga 'hej, god morgon, hur har du haft det?' och så kunde hon fråga 'behöver du ha några dokument framplockade?'. Det hörde jag ju och sen gick hon bara förbi min dörr och så gick hon till nästa."

I det här fallet har informationsspridaren inte lyckats få med sig de andra kollegerna i mobbningen, men Petra berättar om en ständig oro att spindeln ska lyckas vända kollegerna mot henne.

Parhästen

När den närmaste kollegan mobbar kan den utsatte inte fly. Konflikter kan uppstå när exempelvis två personer med olika yrken jobbar tätt tillsammans. Om det berättar sjukgymnasten Berit, som jobbat i ett team med två sjuksköterskor, för Louise Svensson.

"De respekterade inte mig och min yrkesroll ... De hade uppfattningen att de styrde över mig men jag tillhör ju en självständig yrkeskategori. De var på mig och kritiserade mig och jag kände att de baktalade mig."

Fotnot: Benämningarna på de olika rollerna är inte desamma som i Louise Svenssons avhandling. Namnen på personerna är fingerade.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset