Vid olyckor eller attentat som orsakat strålning kan mobiltelefoner användas för att skilja ut vilka människor som är i störst behov av vård. Arkivbild.
Vid olyckor eller attentat som orsakat strålning kan mobiltelefoner användas för att skilja ut vilka människor som är i störst behov av vård. Arkivbild.
Forskning TT

Efter en kärnkraftsolycka eller ett attentat med radioaktiva ämnen gäller det att snabbt ta reda på vem som utsatts för farligt höga doser av strålning.

Då kan mobiltelefonerna komma till nytta.

Nästan alla går omkring med en mobil i fickan och i mobilernas resistorer lagras energi, om de utsätts för joniserande strålning från radioaktiva ämnen. Det är denna lagrade energi som går att mäta.

Det går att snabbt skilja ut de individer som utsatts för så stor stråldos att det kan vara livsfarligt, så att man kan sätta in rätt typ av vård till rätt personer, säger Therése Geber-Bergstrand, doktorand vid Lunds universitet.

I sin avhandling om metoden visar hon att det går att mäta om mobilen varit utsatt för strålning så långt som sex år tillbaka i tiden. Det kan vara användbart för forskare som vill göra långsiktiga uppföljningar av dem som utsatts för strålning, till exempel om de drabbas av cancer. Men det förutsätter förstås att folk inte byter mobil så ofta.

Vanligt bordssalt är ett alternativ till mobiltelefoner, även det kan fungera som indikator på joniserande strålning. Om en stor olycka med radioaktiva ämnen inträffar skulle räddningspersonalen kunna förses med saltkapslar, som ett billigt alternativ till dosimeter.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset