I takt med att hotbilden i samhället i stort har blivit mer komplex och oförutsägbar har också otryggheten och osäkerheten runt landstingens verksamheter tagit sig nya former, Irene Svenonius och Marie Ljungberg Schött, från Moderaterna i Stockholms läns landsting.
I takt med att hotbilden i samhället i stort har blivit mer komplex och oförutsägbar har också otryggheten och osäkerheten runt landstingens verksamheter tagit sig nya former, Irene Svenonius och Marie Ljungberg Schött, från Moderaterna i Stockholms läns landsting.

Sveriges regioner och landsting borde ha rätt att själva fatta beslut om att montera upp kameror i det offentligas lokaler, exempelvis i väntrum på akuten, utanför sjukhusen eller vårdcentraler. Men här vill inte regeringen gå oss till mötes, skriver Irene Svenonius och Marie Ljungberg Schött, från Moderaterna i Stockholms läns landsting.

Detta är en debattartikel. Det är personen som har skrivit texten som står för åsikterna i den, inte Metro. Metro är en politiskt obunden tidning.

Hot och våld är ett växande problem inom och runt sjukvårdens verksamheter. Otryggheten breder ut sig när kriminella gäng invaderar akutmottagningar, när ambulanser attackeras med stenkastning och personer uppträder hotfullt. Ändå är inte regeringen beredd att göra det som krävs.

I dagarna bjöd statsråden Annika Strandhäll (S) och Morgan Johansson (S) in till ett rundabordssamtal om hot och våld i sjukvården. Stockholms läns landsting var en av aktörerna på mötet. Inför och under mötet ställde vi krav på att regeringen ska ta bort det krav på tillstånd som i dag finns för kameror inom sjukvården, vilket försvårar för sjukvården att få kameraövervakning.

LÄS MER: Debatt: Dina råd om mitt barn är lika hjälpsamma som en böld i arslet
Sveriges regioner och landsting borde ha rätt att själva fatta beslut om att montera upp kameror i det offentligas lokaler, exempelvis i väntrum på akuten, utanför sjukhusen eller vårdcentraler. Men här vill inte regeringen gå oss till mötes. Morgan Johansson (S) gav efter mötet besked om att regeringen inte är beredd att ta bort kravet på tillstånd i dagsläget. Det är ett besked som vi djupt beklagar.

I takt med att hotbilden i samhället i stort har blivit mer komplex och oförutsägbar har också otryggheten och osäkerheten runt landstingens verksamheter tagit sig nya former. Vi har sett allvarliga incidenter från såväl Göteborg och Malmö som i Stockholm där allvarliga ordningsstörningar och gängrelaterat hot och våld i närtid förekommit på våra sjukhus. Stenkastning och skadegörelse har riktats mot ambulanser och bussar. Dessutom har ett terrorattentat ägt rum i Stockholms innerstad i våras. En ny hotbild mot vårdens medarbetare, patienter och besökare kräver vassa och nya verktyg. Vi kräver därför:
1: Ta bort krav på tillstånd för kameror i sjukvårdens verksamheter
Akutmottagningar och andra delar av sjukvården behöver övervakas – för patienters, anhörigas och medarbetarnas skull. Vi vill därför att regeringen ska se över att ta bort kravet för tillstånd för kameror helt för platser i sjukvården dit allmänheten har tillgång.

2. Ta bort krav på tillstånd för kameror på ambulanser
Vi vill kunna använda kameror i ambulanser som styrs på distans av larm – och ledningscentral för att bevaka olycksplatser och öka tryggheten för medarbetare i ambulanssjukvården.

3: Ta bort krav på tillstånd för kameror på drönare
Vi ser stora möjligheter med fjärrstyrda kameror eller drönare för att snabbt kunna leverera exempelvis hjärtstartare eller adrenalinsprutor på otillgängliga platser eller öar. Sedan 1 augusti 2017 har privatpersoner och företag möjlighet att använda sig av drönare med kameror utan tillstånd, men märkligt nog inte myndigheter.

LÄS MER: Jag har en tvååring – min helg är motsatsen till harmonisk

Sjukvården står inför ett förändrat säkerhetsläge. Vi i Stockholms läns landsting har ansvar för 2,3 miljoner människors sjukvård och tiotusentals medarbetares arbetsmiljö. Vi har ett ansvar att se till att sjukvården bedrivs i trygga miljöer. Att Morgan Johansson (S) inte är beredd att göra det som krävs oroar därför oss. Vi behöver en modern lagstiftning som både förebygger och lagför brott, men som också värnar den personliga integriteten – och det måste göras nu.

Irene Svenonius (M), finanslandstingsråd Stockholms läns landsting
Marie Ljungberg Schött (M), akutsjukvårdslandstingsråd Stockholms läns landsting

LÄS MER: Så här debatterar du i Metro

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset