Sommaren 2006 upplevde Stockholm en HIV-epidemi. På kort tid drabbades 70 personer av HIV. Forskare spårade utbrottet till en grupp injektionsmissbrukare som delade sprutor och därför snabbt förde smittan vidare så fort någon av dem fick den. Om missbrukare inte hade behövt köpa sprutor på svarta marknaden hade det kanske aldrig hänt.

Sådana tragedier har fått internationella och svenska hälsomyndigheter, inklusive Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet, att rekommendera sprututbytesprogram, för att ge missbrukare kontakt med vården och minska smittspridning. I Malmö/Lund finns ett sådant projekt sedan 25 år tillbaka, som har stoppat nysmittan av HIV bland de inblandade. I veckan beslutade Stockholms kommun att följa efter.

Till sist.

Det har länge funnits en bred majoritet i Stockholms kommun och landsting, men moderaterna har lika länge lagt krokben för det. Först argumenterade de emot, och när de förlorade debatten tillsatte de utredningar och när utredningarna var positiva skickade de ut förslagen på återremiss. Allt för att fördröja ögonblicket då missbrukare kan få rena sprutor några månader till.

Moderata företrädare tar fasta på de studier som har ifrågasatt poängen med sprutbyten och påstår att ett program skulle skicka signalen att missbruk är okej. Det är ett selektivt bruk av forskningen. Det finns mängder av studier som visar stora effekter, och ett par som inte finner det. Varför tas bara de senare på allvar av moderaterna? Det är som när tobaksbolagen lyfte fram de få studier som inte fann någon koppling mellan rökning och lungcancer – så ovetenskapligt att man tvingas ifrågasätta motiven.

Det handlar om symbolpolitik. Moderaterna vill putsa på sin image som narkotikans fiende nr 1. Men deras krig riktar sig inte mot knarket, utan mot knarkarna. M tror nog inte heller att de kommer få höra grannar och kolleger säga: ”Nu kan man tydligen få rena sprutor, tänk om man skulle börja injicera heroin?”. De har bara berövat samhällets mest utsatta möjligheten till vård och skadebegränsning, för att vinna billiga politiska poäng. Det är lika smutsigt som de sprutor som vandrar runt mellan stadens narkomaner.

+ Bra att Miljöpartiet som enda parti begränsar den tid företrädarna kan sitta.

Synd att Miljöpartiet därmed förlorar sin bästa företrädare, Maria Wetterstrand.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset