Svenskarnas motstånd mot förslaget att slå ihop landets län, landsting och regioner till storlän respektive storregioner växer. Västernorrlands län föreslås ingå i ett nytt storlän med Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län.
Svenskarnas motstånd mot förslaget att slå ihop landets län, landsting och regioner till storlän respektive storregioner växer. Västernorrlands län föreslås ingå i ett nytt storlän med Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län.

Svenskarnas motstånd mot förslaget att slå ihop landets län, landsting och regioner till storlän respektive storregioner växer. 48 procent tycker att förslaget är dåligt, visar en Sifoundersökning. Bara 23 procent tycker att det är bra.

När samma fråga ställdes i april ansåg 43 procent att det var ett dåligt förslag att skapa storregioner, medan 28 procent var positiva.

Folkomröstningar om eventuella sammanslagningar är aktuella på flera håll i landet, men det är oklart hur politikerna kommer att hantera resultaten. Regeringen siktar redan till våren på att lägga fram ett förslag om att bilda tre storlän.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset