Ann Kyrkander, ordförande i Miljöpartiet i Falköping, har lagt fram en motion i kommunen om att spara kiss och bajs.
Ann Kyrkander, ordförande i Miljöpartiet i Falköping, har lagt fram en motion i kommunen om att spara kiss och bajs.

”Vi ska använda människans avlopp”, säger Ann Kyrkander, ordförande i Miljöpartiet (MP) i Falköping. "Kiss och bajs är för värdefullt för att spolas bort."

Miljöpartiet i Falköping har lagt fram en motion till kommunfullmäktige om att spara bajs och kiss i Falköping, skriver Falköpings tidning.

Kiss är för värdefullt för att spolas bort, säger Miljöpartiet. De vill skapa ett fosfor-kretslopp när två nya bostadsområden, Prästgårdsgärde och Tåstorp, byggs i Falköping.

– Vi ska använda den kväve och fosfor som kommer från människans avlopp, säger Ann Kyrkander, ordförande för Miljöpartiet i Falköping.

När du spolar på toaletten försvinner fosfor och kväve från avföring och urin. Det är värdefulla ämnen som Ann Kyrkander vill ta vara på. Annars är avloppsslammet som bildas inte rent nog att sprida på åkrar.

– Det är en resurs som vi kan ta till vara på och som är bra för miljön, säger Ann Kyrkander. Det går åt mycket energi och olja åt att göra konstgödsel och det är inte bra för miljön.

MP har föreslagit att bygga om alla toaletter i de två bostadsområdena med en urinseparering. Det innebär en toalett uppdelad i två delar med ett rör som leder bort kiss till en avskild tank. Bajset och pappret ska man använda för att skapa biogas.

MP i Falköping vill helt enkelt utreda om man kan använda mänskilga fekalier för att göda åkermark. Bajs och kiss hälls inte ut på åkrarna i dag eftersom vi människor äter mycket läkemedel vilket skulle kunna vara skadligt, säger Ann Kyrkander.

– I nuläget är det inte tillåtet är att sprida det på åkrarna. Den här motionen är för att visa att det går att ha ett sådant system, säger hon.

Ann Kyrkander menar att det separerade bajset och kisset skulle användas att forska på – för att senare kunna utveckla en metod där det kan användas som gödsel.

Miljöpartiet ser gärna att Falköping blir en försökskommun för återvinning av fosfor och kväve.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset