Flera spår av musbajs har hittats i Lidl-butiken i Ekerö.
Flera spår av musbajs har hittats i Lidl-butiken i Ekerö.

Musbajs och spår av möss har hittats på flera ställen i en Lidl-butik på Ekerö utanför Stockholm. Det visar två oanmälda kontroller av butiken.

Det är Miljö- och hälsoskyddskontoret i Ekerö kommun som genomförde en oanmäld kontroll i Lidl-butiken den 22 juni.

Syftet var, enligt rapporten från kontrollen, att fastställa att ”säkra och redliga livsmedel” säljs i butiken.

Under kontrollen upptäckte man bland annat att spår av möss fanns på brödhyllor både framför bake off-avdelningen och bakom den. Det fanns även spår av möss inne i själva bake off-avdelningen, och man hittade ännu mer musbajs ute i butiken. Rengöring av hyllorna på bland annat brödavdelningen var bristfällig och spår av musbajs noterades.

LÄS MER: ”Felix, Lidl och Max fällda för vegofusk”

Orsaken till kontrollbesöket var ett inkommet klagomål där en person sett möss eller spår av möss.

Den 4 juli genomfördes ytterligare en oanmäld kontroll. Där kom man fram till att det fortfarande fanns spår av möss inne i bake off-avdelningen och musbajs noterades ute i butiken.

I rapporten står det också att musbajs fanns bakom korgar med nötter som säljs på lösvikt och är oförpackade.

Personalen i butiken såg en mus i butiken den 3 juli, men inga extra åtgärder vidtogs då. Ytterligare en uppföljning kommer att göras. Enligt rapporten är det verksamhetsutövarens ansvar att lagstiftningen efterlevs och att brister åtgärdas enligt gällande lagstiftning.

”Om åtgärder inte vidtas för ovanstående avvikelserna kan miljö- och hälsoskyddskontoret komma att förelägga om åtgärder”, står det i rapporten.

LÄS MER: ”Lidl ger sig in i lågpriskrig i USA”

Therése Hultén, PR-ansvarig för Lidl, säger till Metro att det är en generell utmaning för alla som har butiker eller lokaler som hanterar livsmedel, så även för dem, att hålla skadedjur borta.

– Det är därför en högprioriterad fråga för oss och vi arbetar aktivt med proaktiv skadedjursbekämpning som en av våra viktigaste hygienpunkter.

I fallet med Ekerö-butiken säger hon att deras skadedjursskyddsleverantör sedan den första kontrollen ”genomfört ett antal uppföljningar samtidigt som det initierats och genomförts aktiva åtgärder” och att ”vi tar frågan på största allvar och kommer genomföra utökade inspektioner framöver”.

Bilder från kontrollen.
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset
Mer om Skadedjur Lidl