Nu kan det finnas hopp för alla onda ryggar. Och på samma gång en slant att spara av skattebetalarnas pengar. Ny forskning föreslår att naprapater blir en del av den allmänna sjukvården.

Christina Blom

Patrik Larsson jobbar som naprapat i Göteborg och tror att naprapater kan hjälpa till att avlasta ortopeder i framtiden.

– Ortopedens största uppgift är att avgöra om patienten ska opereras eller inte. Där kan vi fylla ett hål, säger han.

Studien, som gjorts vid Blekinge Tekniska Högskola, visar att naprapatbehandling kan vara både billigare och effektivare än ortopedisk behandling.
– Patienter som belastar vårdköerna inom ortopedin får mindre smärta och vård till ett lägre pris genom naprapati, säger Stina Lilje, doktorand, som har genomfört studien.

Forskningen är den första som jämför Naprapati och Ortopedi. Två grupper deltog - den ena fick vård av ortopedläkare, och den andra av naprapater, som i dag inte finns inom sjukvården i alla landsting. Och kostnaderna mellan grupperna skiljde sig åt rejält.
– Medelkostnaden för en patient som tagits om hand av en ortoped var 14 000 kronor, jämfört med 5000 för de som tagits om hand av en naprapat, säger Stina Lilje.
– Stora besparingar skulle kunna göras om naprapati blev ett möjligt vårdval på sjukhusen.

Anders Mattsson-Coll från Naprapatförbundet är kritisk till att det bara finns elva landsting i Sverige med någon form av landstingsfinansierad naprapatvård i dag.
– Vi försöker att jobba mot de landsting där naprapati inte är inbegripna i vårdvalet, i till exempel Västra Götalandsregionen.

Studien kommer att publiceras i Clinical Journal of Pain.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset