Det nationella provet i svenska har läckt ut i sociala medier.
Det nationella provet i svenska har läckt ut i sociala medier.

Efter att facit till nationella proven i svenska stulits från en skola i Stockholm har bilder på provet fått kraftig spridning i sociala medier över hela landet – bara timmar innan provet skulle skrivas.

Under tisdagsförmiddagen skriver elever i årskurs nio det nationella provet i svensk läsförståelse.

Men i förra veckan gjordes ett inbrott på en skola i Stockholm och provet i svenska och svenska som andraspråk och dess facit stals.

Skolverket gick under måndagen ut med att det då inte fanns några indikationer på att facit eller själva provet fått spridning, vilket Metro då kunde berätta om.

Men under natten till tisdagen fick Skolverket bevis för att flera bilder på provet spridits via Snapchat, vilket Dagens Nyheter var först med att rapportera om.

– Under morgonen i nära samband med att proven skulle börja kunde vi konstatera att det förekommer en spridning i sociala medier, säger Anders Boman, enhetschef på nationella prov på Skolverket.

Skolverket hade på tisdagsförmiddagen fått in bevis i form av bilder på proven från runt fem personer. Dessutom fick de in ännu fler tips som inte kunnat styrkas med bilder. Tipsen har kommit in från hela landet.

LÄS MER: Sveriges lärare: Vill ha mobilförbud i skolan

Enligt Anders Boman gör Skolverket bedömningen att spridningen varit kraftig.

– Eftersom det har kommit från flera olika håll och vi fått se vad ungdomar lagt ut på nätet gör vi bedömningen att det är en stor exponering, säger han.

Skolverket gick ut med uppgifterna om att bilder på provet spridits i sociala medier ungefär samtidigt som provet skulle börja skrivas runtom i landet. Det kan ha gjort att inte alla rektorer hann byta och istället ge eleverna det ersättningsprov som finns.

Finns det risk att elever som sett facit på provet i sociala medier fått göra samma prov under tisdagen? 

– Ja.

Även bilder på provet i uppsatsskrivning som ska göras på torsdag har spridits via Snapchat. Det gör att Skolverket rekommenderar skolorna att även där använda sig av ett ersättningsprov, även om varje rektor själv får välja vilket prov eleverna ska göra.

Även förra året spreds bilder på det nationella provet i sociala medier. Sedan dess har säkerhetsrutinerna ändrats. Men trots det har alltså återigen ett prov läckt ut. Skolverket har fått i uppdrag att digitalisera det nationella provet till 2022.

– Den största kostnaden i det här är den stress och osäkerhet som lärarna och eleverna kastas in i vid ett sånt här tillfälle, säger Anders Boman.

LÄS MER: Debatt: Skolan hindrar högpresterande elevers utveckling

Fakta: Nationella prov

– Proven är inga examensprov utan ska vara en del av lärarens samlade information om en elevs kunskaper och stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning.

– Nationella prov genomförs i vissa ämnen i årskurs 3, 6 och 9 och i vissa kurser på gymnasiet. De finns även inom sfi och komvux.

– Skolorna är skyldiga att hantera och förvara nationella prov på ett säkert sätt så att innehållet inte röjs.

Källa: Skolverket

 

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset